ERASMUS+

Трансанционална среща 10-13 октомври 2017 в Прага, Чехия по програма "Еразъм +", КД 2, проект "Интерактивно образование в 360 градуса"

Спечелен проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+", КД1

Спечелен проект по програма "Еразъм+" КД1, "Училищно образование." Проектът "По-сигурни днес и утре" дава възможност на учители от всички етапи на образование да участват в обучителни курсове в 5 различни европейски държави, да повишат квалификацията си и успешно да интегрират всички ученици в класната стая, да превърнат обучението в интересно и забавно за всяко дете.

Лисабон: близо до морето - презентация на Ирина Филипова по проект КД1 "Европейско културно наследство", Еразъм+

Обучителен курс по програма "Еразъм+", КА1, "Европейско културно наследство", проведен в Лисабон, Португалия, 13.03.2017 - 19.03.2017 г.

Официално откриване на първи международен обмен на ученици по проект „Поздрави от утрешния ден” (Еразъм+)

На 06.03.2017г в 119. СУ "Академик Михаил Арнаудов" се проведе официалното откриване на Първия международен обмен на ученици по проект "Поздрави от утрешния ден" oбразователна мобилност  (КД 2) на Еразъм +. В нашето училище тази седмица гостуват 12 ученици и 9 преподаватели от Франция, Румъния, Финландия и Италия. Те ще се включат в мероприятия, свързани с темата на срещата "Индустриализация и замърсяване".

Проект „Поздрави от утрешния ден“ /"GREETINGS FROM TOMORROW”/

Проектът „Поздрави от утрешния ден“ /"GREETINGS FROM TOMORROW”/ се осъществява с финансовата подкрепа на „Център за развитие на човешките ресурси“, номинирана Национална агенция за Р България на Е

Malta Experience - участие на Живка Бъбарова в обучителен курс в Малта

През октомври 2016г. г-жа Живка Бъбарова, преподавател по английски език в 119 СУ, взе участие в обучителен курс, проведен в Малта от институт ETI по програма "Учене през целия живот ", подпрограма Erasmus +  с тематична област на обучението "Преподаване на бизнес английски". Курсът беше проведен с помощта на интерактивни методи, чрез сесии/семинари, с приложение на идивидуална работа, работа по двойки и групова работа. Г-жа Бъбарова участва активно в сесиите, в дискусии за стойността и приложимостта на модулите.

Страници