ERASMUS+

Education - открит урок по проект "По-сигурни днес и утре", „Еразъм +“ КД1

Education – открит урок по проект "По-сигурни днес и утре" по програма „ Еразъм +“ КД1. Участие взеха ученици от 11а клас. урокът бе преводен от г-жа Теодора Райковска - учител по английски език, участвала в обучителен курс "Деца със специални потребности", провел се в Прага, Чехия, 20.11.2018 - 24.11.2018

Открит урок "Заедно можем" на Симона Кнежевич, проект "По-сигурни днес и утре", "Еразъм+" КД1

Открит урок "Заедно можем" с ученици от 3г клас и Симона Кнежевич - учител по английски език.  Откритият урок е във връзка с участие в проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+" КД1.

Обучение за учители от начален етап на тема "Деца със специални потребности"

Обучение за учители от начален етап на тема "Деца със специални потребности" във връзка с проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+", КД1, проведено от Симона Кнежевич- учител по английски език 

По време на обучението бяха споделени добри практики за работа с ученици от 1 - 4 клас и съобразяване с индивидуалните потребности на всяко дете, защото всички ние имаме своите специални потребности.

Обучение за работа с деца със специални потребности - Теодора Райковска

Обучение за учители от гимназиален етап за работа с деца със специлани потребности и нуждата от индивидуален подход към всеки ученик. Проведеното обучение е във връзка с курс "Деца със специални потребности", проведен в Прага, Чехия през перида 20.11.2017 - 24.11.2017, на който взе участие г-жа Теодора Райковска - учител по английски и френски език в гимназиален етап.

Нов метод за обобщаване на информацията - открит урок на Габриела Давидкова в 7Д клас

Час по литература със 7Д клас. Обобщение на изучения материал за автора и произведенията на Иван Вазов. Използва се нов метод за обобщаване на информацията и учениците работят по групи, което прави работата им по-интересна и ползотворна.

Откритият урок е във връзка с участие на Габриела Давидкова, преподавател по български език и литература, в обучение на тема "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая" - Болоня, Италия, 22.10.2017- 28.10.2017, по програма "Еразъм+" КД1.

Седмица, посветена на борбата с тормоза в 119 СУ - инициативи в 4Г клас

В седмицата за борба с тормоза в училище учениците от 4г клас и г-жа Биляна Крумова направиха тениски с любимите им неща, за да се опознаят по-добре и да се научат да бъдат по-толерантни един към друг. Биляна Крумова бе участник в обучителен курс "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая", Болоня, Италия, 22.10.2017 - 28.10.2017 по програма "Еразъм+" КД1.

По-сигурна училищна среда с илюстровани правила за поведение

Анна Найчева, учител по английски език, взе участие в обучителен курс "Деца със специални потребности" в Прага, Чехия от 20.11.2017 до 24.11.2017 по програма "Еразъм +" КД1. Тя показа в час по английски език, че ако училищните правила са илюстрирани, могат по-лесно да бъдат разбрани и спазвани от всички, за да учим в по-сигурна среда.


Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая - Елина Иванова

Обучение на учители от гимназиален етап за споделяне на добри практики, проведено от Елина Иванова, учител по английски език. Тя взе участие в обучителен курс "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая" - Болоня, Италия, 22.10.2017 - 28.10.2018. 

 

Обучение на тема "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая", проведено от Габриела Давидкова

"Разнообразно и интеркулстурно учене в класната стая" - обучение за учители от прогимназиален етап във връзка с проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+" КД1, проведено от Габриела Давидкова, участник в проекта.

Страници