LET’S BUILD THE CITY OF OUR FUTURE

2019-1-FR01-KA229-063085_4

Проектът е по дейност КА2 - стратегически партньорства между училища. Партньори са училища от Франция /Бретъни Сюр Орж/, остров Реюнион и Гърция  /Солун/. Координатор е Lycée Jean-Pierre TIMBAUD – Франция. Координатор от 119. СУ “Академик Михаил Арнаудов“ е г-жа П. Минчева – учител по география и икономика.

Продължителността на проекта е две години и се очаква в него да вземат участие ученици и ученици от горен курс (14 – 17 години) на 119. СУ “Академик Михаил Арнаудов“ (VІІІ – ХІ клас).

Учениците ще имат възможност да увеличат познанията си по английски език, да се запознаят с нови технологии и приложения, да вземат участие в изработването на игри – крайни продукти на проекта. 18 ученика ще имат възможност да участват в мобилности и да посетят партньорските европейски училища. 

Първата среща е в Lycée Jean-Pierre TIMBAUD – Бретъни Сюр Орж, Франция и ще се проведе в периода 02 – 06/12/2019г. 

Втората среща е планувана за м. март(април) 2020г. и домакин ще бъде училището в Сен Беноа на о. Реюнион. Третата среща е през есента на 2020 г в Солун. 

Домакини на четвъртата междуучилищна среща през м. МАРТ 2021г. са учениците и учителите от 119 СУ “Академик Михаил Арнаудов“.

За да участвате в проектните дейности трябва:

1. Да сте ученици в 119 СУ “Академик Михаил Арнаудов“ на възраст 14 – 17 г. към началото на проекта. 

2. Да попълните мотивационно писмо Бланки ще намерите в библиотеката на училището. Краен срок за предаване на попълнените мотивационни писма – 30 септември 2019г.

3. Да можете да приемете дете от партньорско училище в дома си през периода на домакинството на 119 СУ “Академик Михаил Арнаудов“ – март 2021г. 

4. Да владеете Английски език – минимум ниво А2 или да го изучавате в момента.

5. Да имате желание и възможност да пътувате в страна, партньор по проекта.

6. Да имате съгласие от родител.

Учителите, желаещи да се включат ще намерят бланки за заявление за участие в библиотеката на училището.

Проектът се финансира по европейската програма Erasmus +. Разходите по пътуване и дейностите по време на партньорските срещи в другите страни се финансират от проекта.

Краен срок за предаване на попълнените заявления – 30 септември 2019г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

МОТИВАЦИОННО ПИСМО