Ръководство

снимка на Диян Стаматов Диян Стаматов
директор
+359897011901
+35929733736
02/4192525 (факс)
dstamatov@119su.bg
снимка на Симеон Ангелов Симеон Ангелов
заместник-директор по учебната дейност
359897011949
02/4192500
sangelov@119su.bg
снимка на Емилия Димитрова Емилия Димитрова
заместник-директор по учебната дейност
02/4192503
+359897011959
02/4192525 (факс)
emdimitrova@119su.bg
снимка на Марияна Недялкова Марияна Недялкова
заместник-директор по учебната дейност
02/4192509
+359897011903
02/4192525 (факс)
mnedyalkova@119su.bg
снимка на Ирина Филипова Ирина Филипова
заместник-директор по учебната дейност
359897011936
ifilipova@119su.bg
снимка на Силвия Петрова Силвия Петрова
заместник-директор по административно-стопанската дейност
359897011950
spetrova@119su.bg