Ръководство

снимка на Диян Стаматов Диян Стаматов
Директор
0897011901
029733736
dstamatov@119su.bg
снимка на Симеон Ангелов Симеон Ангелов
Зам.-директор учебна дейност в начален етап
0897011949
sangelov@119su.bg
снимка на Паола Дунчева Паола Дунчева
Зам.-директор учебна дейност в прогимназиален етап
0882550904
024747503
pduncheva@119su.bg
снимка на Марияна Недялкова Марияна Недялкова
Зам.-директор учебна дейност в гимназиален етап
0897011903
024747509
mnedyalkova@119su.bg
снимка на Ирина Филипова Ирина Филипова
Зам.-директор учебна дейност и образователни технологии
0897011936
ifilipova@119su.bg
снимка на Силвия Петрова Силвия Петрова
Зам.-директор административно-стопанска дейност
0897011950
spetrova@119su.bg
снимка на Стоян Димитров Стоян Димитров
Зам.-директор иновации, технологии и проекти
0885623875
sdimitrov@119su.bg