Профил на купувача

Публикуван / Обновен Документ
27.11.18 /
07.12.2018 - 10:53
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина за нуждите на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов"
Активни
16.01.18 /
16.01.2018 - 10:15
Приложение №3
Активни
16.01.18 /
16.01.2018 - 10:15
Приложение №1 и №2
Активни
16.01.18 /
16.01.2018 - 10:14
Договор за закупуване на самолетни билети
Активни
16.01.18 /
16.01.2018 - 10:13
Приложение №2 - Техническо и Ценово предложение
Активни
16.01.18 /
16.01.2018 - 10:12
Приложение №1 - Техническа спецификация
Активни
16.01.18 /
16.01.2018 - 10:11
Договор за доставка на тестени закуски
Активни
10.01.18 /
10.01.2018 - 10:59
Решение по обява за обществена поръчка с предмет "Доставка на тестени закуски"
Решения
08.01.18 /
08.01.2018 - 11:08
Решение по обява за обществена поръчка с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина"
Решения
03.01.18 /
10.01.2018 - 11:01
Съобщение във връзка с класиране на участници в конкурс за обществена поръчка
Изтекли

Страници