Профил на купувача

Публикуван / Обновен Документ
08.07.19 /
08.07.2019 - 16:15
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на учебници за 4. клас за нуждите на учениците от 119. СУ"
Активни
05.06.19 /
05.07.2019 - 14:30
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Строително-монтажни и ремонтни работи в 119. СУ"
Активни
17.05.19 /
11.07.2019 - 16:16
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Строително-монтажни и ремонтни работи в 119. СУ"
Изтекли
29.03.19 /
09.05.2019 - 12:24
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на тестени закуски за нуждите на учениците от 1. до 4. клас на 119. СУ"
Активни
21.02.19 /
21.02.2019 - 16:52
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Активни
13.02.19 /
27.03.2019 - 17:00
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на 119. СУ"
Активни
27.11.18 /
14.02.2019 - 15:10
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина за нуждите на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов"
Активни
16.01.18 /
16.01.2018 - 10:15
Приложение №3
Активни
16.01.18 /
16.01.2018 - 10:15
Приложение №1 и №2
Активни
16.01.18 /
16.01.2018 - 10:14
Договор за закупуване на самолетни билети
Активни

Страници