Профил на купувача

Публикуван / Обновен Документ
21.07.20 /
23.10.2020 - 15:31
„Доставка и инсталиране на училищно оборудване – преносими компютри, с необходимия лиценз за управление и технически принадлежности“ за нуждите на 119.СУ „Академик Михаил Арнаудов"
Активни
21.05.20 /
27.08.2020 - 09:26
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на тестени подкрепителни закуски за нуждите на учениците от І-ви до ІV-ти клас на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов”
Активни
07.04.20 /
16.04.2020 - 14:18
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на учебници за 1, 2, 3, 4, 5 и 6 клас за нуждите на учениците от 119. СУ"
Активни
08.07.19 /
21.10.2019 - 17:02
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на учебници за 4. клас за нуждите на учениците от 119. СУ"
Активни
05.06.19 /
10.01.2020 - 14:48
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Строително-монтажни и ремонтни работи в 119. СУ"
Активни
17.05.19 /
11.07.2019 - 16:16
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Строително-монтажни и ремонтни работи в 119. СУ"
Изтекли
29.03.19 /
21.10.2019 - 17:03
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на тестени закуски за нуждите на учениците от 1. до 4. клас на 119. СУ"
Активни
21.02.19 /
21.02.2019 - 16:52
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Активни
13.02.19 /
21.02.2024 - 12:49
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Доставка на топлинна енергия и топла вода за нуждите на 119. СУ"
Активни
27.11.18 /
14.02.2019 - 15:10
Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при пътувания в чужбина за нуждите на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов"
Активни

Страници