Проекти и програми

Вътрешноучилищна квалификация с учителите от начален етап на тема "Европейско училище за всички деца"

На 18.10.2021 г. в 119. СУ се проведе вътрешноучилищна квалификация с учителите от начален етап на тема "Европейско училище за всички деца". Обучението е във връзка с реализирането на проект "Аз мога - ти можеш", който е съфинансиран от програма "Еразъм+". Бяха представени различни образователни игри и полезни електронни ресурси за приобщаване на учениците в класната стая. 


Вътрешноучилищна квалификация на тема "Идентифицирайте скрития талант в класната стая"

Михалина Господинова и Ирина Филипова на 14.10.2021 проведоха вътрешноучилищна квалификация на тема "Идентифицирайте скрития талант в класната стая". Обучението е по проект "Аз мога - ти можеш", съфинансиран от програма "Еразъм+".

Обучение на тема "Методи за приобщаващо образование в класната стая" по проект " Аз мога - Ти можеш"

Обучение на тема "Методи за приобщаващо образование в класната стая" по проект " Аз мога - Ти можеш", организирано от Диана Кръстева и Албена Янчева за преподаватели от начален етап.

Обучението бе проведено на 09.10.2020 г. Бяха споделени различни методи и добри практики за приобщаващо образование. Учителите, които взеха участие, бяха включени в различни активности. В дискусионна форма се обсъдиха много теми и имаше обмяна на опит.


Обучение за разработване на учебно съдържание по метода "разбиране чрез дизайн"

Учители от столичното 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ участваха в обучение за разработване на учебно съдържание по метода "разбиране чрез дизайн". Обучението е част от проекта "Онлайн/ офлайн ефективност" и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". Обучението е с практическа насоченост и беше водено от заместник-директора на Немската езикова гимназия "Гьоте" в Бургас Петя Петрова. 

 

Участниците споделиха и опита на гимназията от провеждането на проектни седмици - иновация, която е най-мащабна за страната.

Ученици от 9. клас посетиха къща-музей "Иван Вазов" по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда"

Ученици от 9 клас посетиха къща-музей "Иван Вазов", където успяха от близо да се запознаят с неговия живот и творчество. Посещението се осъществи по националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда“.

Ръководители на проекта: Мария Ангелова и Зоя Господинова. 

Страници