Проекти и програми

Решения за управление на класната стая за учители: нови методологии, ефективна мотивация, сътрудничество и стратегии за оценка - Барселона, Испания, 10-15.07.23 г.

Cultural Ambassadors on the Go

С този проект помогнахме на учениците участващи в него да създадат мост между миналото и настоящето, да ценят и уважават както собственото си културно наследство, така и това на другите. Подготвихме "посланици", които  имат познанията и уменията да познават, ценят, пазят и разпространяват историческите и културни ценности, традиции и легенди на собствената си страна. Ученици и учители посетиха всяка една от страните участнички в проекта (България, Италия, Португалия, Румъния, Северна Македония и Турция), докосвайки се до техните културни и исторически ценности.

Страници