Проекти

Проект REFORM: Практики за кариерно консултиране

В канала на Сдружение "Знам и мога" - партньори по проект REFORM № 2018-1-BG01-KA201-047903 са публикувани видеа с практики за кариерно консултиране, които могат да се използват свободно от класни ръководители и учители.

Онлайн/ офлайн ефективност - проект в партньорство с фондация "Америка за България"

На 4 януари 2021 г. в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ стартира реализирането на проект „Онлайн/ офлайн ефективност“. Проектът е спечелен в конкурс „Онлайн учене“ и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

По-малко стрес повече успех - нов спечелен проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 1

През 2020 г. 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" спечели още един проект по програма "Еразъм+", Ключова дейност 1, сектор "Училищно образование" - "По-малко стрес повече успех" 2020-1-BG01-KA101-078245. Проектът е с продължителност 12 месеца и е насочен към намаляване стреса сред педагогическите специалисти и предотварятяване синдрома на професионално прегаряне (бърнаут).

Виртуална среща по проект REFORM – Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране в училище

На 27.01.2021 се проведе виртуална среща по проект REFORM – Подобряване на компетенциите на педагозите в областта на кариерното консултиране в училище № 2018-1-BG01-KA201-047903, програма ЕРАЗЪМ+; KД2, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. 

Заключителна среща по проект REFORM 2018-1-BG01-KA201-047903

Партньорите по проект REFORM 2018-1-BG01-KA201-047903, програма ЕРАЗЪМ+; KД2, Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики;Стратегически партньорства в сферата на училищното образование, проведоха заключителната си среща онлайн, на която бяха обсъдени начините за провеждане на заключителните събития във всяка една от страните и постигнатите до момента резултати.

Участие взеха представители на всяка от една от организациите от България, Италия, Полша, Румъния и Португалия.

Обучение по проект REFORM, програма "Еразъм+" КД2 в Авейро, Португалия

В периода 10-14 февруари 2020 са проведе обучение по проект REFORM, програма "Еразъм+" КД2 в Авейро, Португалия. Бяха представени всички одобрени практики за кариерно консултиране, които ще бъдат част от методика, която се подготвя. Обуени са и учители от всички страни-партньори, които ще могат да провеждат кариерно ориентиране със своите ученици.

Галерия

Европа в моето училище - проект на ученици от 12Б клас с класен ръководител Силвия Манова

Учeници от 12 б клас на 119 СУ. "Акад. М. Арнаудов" с класен ръководител Силвия Манова представят работата си по проект "Европа в моето училище". Целта им е да запознаят учениците с ЕС, неговите ценности, правата и възможностите, които предоставя на своите граждани, независимо в коя държава живеят. Видеоклипът, които е заснет по време на представянето на проекта в различните класове, ще представи училището и в състезанието "ЯН АМОС КОМЕНСКИ", организирано от  Европейската комисия.


Страници