Проекти и програми

Информационно-дискусионна родителска среща по НП "Заедно за всяко дете" в 5. Д клас

На 09.02.23 год. (четвъртък) се проведе информационно-дискусионна родителска среща по НП "Заедно за всяко дете", Модул 3 с родителите на 5.Д клас с класен ръководител Таня Драганова. Присъстваха 22 родители от 25.

Тема: "Рисково поведение сред тийнейджърите. Ролята на учители и родители" с гост-лектор Росица Станулова - психолог, психотерапевт.

Важни акценти:

- Употреба на психоактивни вещества сред младежите (минало и настояще). Може ли да бъде разпозната употребата?;

- Актуални тенденции в употребата на психоактивни вещества сред младите хора.;

- Наркотиците и децата.;

- Последици - наргиле, райски газ (диазотен оксид), снус.;

- Дефицит на витамин B12.;

- Отношенията със семейството и приятелите.;

- Успехът в училище и интерес към любимите занимания.;

- Промени в настроението, нежелание за общуване.;

- Към кого да се обърнем, ако се нуждаем от консултация и / или съвет?

"Да познаваме децата си. Ценности, мотивация, интереси" - родителска среща в 7Ж клас

На 14 декември в 7.Ж клас се проведе родителска среща на тема "Да познаваме децата си. Ценности, мотивация, интереси" по Национална програма "Заедно за всяко дете". Изготвена беше анкета в два варианта, която ученици и родители попълниха електронно преди срещата. Получените отговори дадоха възможност за интересен паралел между нагласите и очакванията на възрастните и тези на самите деца. Гостуваха ни двама представители от Асоциация "Родители", които споделиха ценен опит и под формата на игра и дискусия насърчиха родителите да се вгледат по-внимателно в децата си, във взаимоотношенията си с тях. Бащите и майките на седмокласниците обсъдиха някои от предизвикателствата, пред които често се изправят, и взаимно си помогнаха с идеи и предложения за справяне в тази толкова трудна възраст и тази толкова важна за всички година.

Родителска среща по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 в 3”е” клас

На 19 декември се проведе родителска среща по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 в 3”е” клас. Родителите на учениците сътвориха лични подаръци за своите деца. Водещ на работилничката беше художникът Петър Пиронков. И ние, учителите, също бяхме част от творящите. Родителските срещи могат да бъдат забавни и различни. С техните творби пожелаваме на всички светли празници!

Страници