Обучение на учителите в 119.СУ на тема: "Приобщаващо образование и специални нужди, италианският опит за преодоляване на сегрегацията на учениците"

 

На 23.10.2019 г. се проведе обучение на учителите в 119.СУ по проект „Аз мога – ти можеш“ на тема „Приобщаващо образование и специални нужди, италианският опит за преодоляване на сегрегацията на учениците“. Бяха показани примери за приобщаване на учениците със СОП към останалите деца в класа, методи за приобщаване , съвместно преподаване в час.

Учителите, взели участие в обучението, бяха включени в игри и мотивирани да бъдат активни. По време на обучението и презентацията по темата бяха дискутирани много въпроси и споделен опит от присъстващите.

Учебна година: