STEP UP

 

 “OUR SUSTAINABLE TOURISM & ENTREPRENEURSHIP EUROPEAN PROJECT” – “STEP UP”, договор № 2017-1-BE02-KA219-034716_5 

Координатор – Цветанка Владимирова

Участници – ученици от 10 Б клас с ръководител Силвия Манова

ПАРТНЬОРИ:

1. БЕЛГИЯ

2. БЪЛГАРИЯ

3. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

4. ИТАЛИЯ

5. ПОРТУГАЛИЯ

 

The EU is a major tourist destination, with 5 of its member states ranking among the world’s top 10 destinations. EU tourism, which is a fast-growing industry, occupies about 13 million people and the regions with high tourist activity tend to have lower unemployment rates. However, its impact can also cause problems, such as social dislocation, loss of cultural heritage, economic dependence and ecological degradation.

For this reason, 5 schools from all over Europe, working in different social realities but with the same aim to make students less careless and less passive consumers and more sensitive towards the environmental hazards of our time, have planned this 2-year-project aiming to educate their students to the idea that tourism must deliver not only economic prosperity, but also social equity, cohesion and environmental and cultural protection.

ЕС е основна туристическа дестинация, като 5 от държавите-членки са сред първите 10 дестинации в света. Туризмът в ЕС, който е бързо развиваща се индустрия, заема около 13 милиона души, а регионите с висока туристическа активност са с по-нисък процент на безработица. Неговото въздействие обаче може да доведе и до проблеми като загуба на културно наследство, икономическа зависимост и екологично разрушаване.

Поради тази причина 5 училища от цяла Европа, работещи в различни социални реалности, но със същата цел да направят учениците по-малко небрежни и по-малко пасивни потребители и по-чувствителни към екологичните опасности от нашето време, са планирали този двугодишен проект. Целта е да обучават своите ученици, че туризмът трябва да осигури не само икономически просперитет, но и социална справедливост, сближаване и защита на околната среда и културата.C1 LISBON PORTUGAL
C2 LONDON UK
C3 MARTANO LECE ITALY
C4 SOFIA BULGARIAC5 LEUVEN BELGIUM