Национални програми

Родителите на 7. Ж клас взеха участие във втора среща по националната програма "Заедно за всяко дете"

Родителите на 7.Ж клас взеха участие във втората среща по Национална програма "Заедно за всяко дете". Чрез различни активности преминахме през темата: "Тийнейджърите - в търсене на огледала и пътеводители. Изкушения, тревоги, експерименти." Напътстваше ни Радослава Беева, психолог консултант с дългогодишен опит в работата от перспективата на всички участници в образователния процес - ученици, учители и родители. Събрахме спомените за собствените си тревоги, опити, грешки и доверени близки.

Информационно-дискусионна родителска среща по НП "Заедно за всяко дете" в 5. Д клас

На 09.02.23 год. (четвъртък) се проведе информационно-дискусионна родителска среща по НП "Заедно за всяко дете", Модул 3 с родителите на 5.Д клас с класен ръководител Таня Драганова. Присъстваха 22 родители от 25.

Тема: "Рисково поведение сред тийнейджърите. Ролята на учители и родители" с гост-лектор Росица Станулова - психолог, психотерапевт.

Важни акценти:

- Употреба на психоактивни вещества сред младежите (минало и настояще). Може ли да бъде разпозната употребата?;

- Актуални тенденции в употребата на психоактивни вещества сред младите хора.;

- Наркотиците и децата.;

- Последици - наргиле, райски газ (диазотен оксид), снус.;

- Дефицит на витамин B12.;

- Отношенията със семейството и приятелите.;

- Успехът в училище и интерес към любимите занимания.;

- Промени в настроението, нежелание за общуване.;

- Към кого да се обърнем, ако се нуждаем от консултация и / или съвет?

"Да познаваме децата си. Ценности, мотивация, интереси" - родителска среща в 7Ж клас

На 14 декември в 7.Ж клас се проведе родителска среща на тема "Да познаваме децата си. Ценности, мотивация, интереси" по Национална програма "Заедно за всяко дете". Изготвена беше анкета в два варианта, която ученици и родители попълниха електронно преди срещата. Получените отговори дадоха възможност за интересен паралел между нагласите и очакванията на възрастните и тези на самите деца. Гостуваха ни двама представители от Асоциация "Родители", които споделиха ценен опит и под формата на игра и дискусия насърчиха родителите да се вгледат по-внимателно в децата си, във взаимоотношенията си с тях. Бащите и майките на седмокласниците обсъдиха някои от предизвикателствата, пред които често се изправят, и взаимно си помогнаха с идеи и предложения за справяне в тази толкова трудна възраст и тази толкова важна за всички година.

Родителска среща по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 в 3”е” клас

На 19 декември се проведе родителска среща по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 в 3”е” клас. Родителите на учениците сътвориха лични подаръци за своите деца. Водещ на работилничката беше художникът Петър Пиронков. И ние, учителите, също бяхме част от творящите. Родителските срещи могат да бъдат забавни и различни. С техните творби пожелаваме на всички светли празници!

Родителска среща в 4Г клас на тема "Пубертетът - неизбежното психично изпитание"

На 18.10.22г бе проведена родителска среща в 4. г клас на тема " Пубертетът- неизбежното психично изпитание". Гост-лектор бе г-жа Ирена Димитрова - педагогически съветник в 119 СУ.

Родителите се включиха активно и зададоха въпросите, които ги вълнуваха. Хубаво е да си готов с отговора и на най-неудобните детски въпроси!

Проведената родителска среща е по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”.

Родителска среща в 1А по НП "Заедно за всяко дете", Модул 3 „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот”

Родителска среща на 17.10. 2022г., 18 ч. - 19 ч, 119 СУ, 115 стая, 1а клас на тема:

"Адаптация към училищната среда”

Проведе се интересна беседа с психолог Бранимира Стоянова.

Присъстваха 30 родители на 27 ученици (на 3 деца по двама родители).

Акценти от срещата:

- Разлика между обучението в детската градина и училището

- Как да подкрепяме децата, за да се адаптират леко в училищната среда

- Как да реагираме при умора на учениците в целодневната форма на обучение

- Да се намесват ли родителите в ежедневните детски спорове

- Помощ от родителите в обучението на учениците

- Ученици, родители и учители - един екип с обща цел

Бранимира Стоянова и Емилия Паламаркова дискутираха с родителите конкретни ситуации, отговаряха на много въпроси и завършихме с желание за втора подобна среща в края на първия учебен срок.

Онлайн родителска среща по НП "Заедно за всяко дете" с родителите и учениците от 5.Д клас

На 05.10.22 г. се проведе онлайн родителска среща по НП "Заедно за всяко дете", Модул 3 с родителите и учениците от 5.Д клас с класен ръководител Таня Драганова. Присъстваха 23 от 24 родители.

Тема: "Онлайн детска безопасност" с гост-лектор Любомир Тулев - директор услуги по киберсигурност.

Важни акценти:

- Онлайн тормозът;

- Кой стои отсреща? - познат, непознат, хейтър на свободна практика, обиден несъзнателно от нас;

- Какво казва законът?;

- Какво да (не) правя?;

- Рисково поведение в интернет. Проблеми с дигиталното поколение;

- Кои са жертвите?

Участие на учениците от 4. В клас с класен ръководител Галина Василева в НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ 2021

Участие на учениците от 4. В клас с класен ръководител Галина Василева в НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ 2021 , Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“.


Страници