Национални програми

Среща с г-жа Мария Стоянова - ветеран от Втората световна война

Среща на група ученици,участници в  НП "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия" с г-жа Мария Стоянова - ветеран от ВСВ и председател на Градския съвет на СВВБ в София. Изключителна събеседничка! Остави в нас размисъл за войната, за живота след това и за паметта.

Наши ученици присъстваха на "Среща на поколенията" по повод празника на българските Военновъздушни сили

По покана на Управителния съвет на фондация "Български Военновъздушни сили" стартира участието на училището ни в националната програма "Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия". Наши ученици присъстваха на "Среща на поколенията" по повод празника на българските Военновъздушни сили, проведено във Военна академия "Г. С. Раковски". Ръководители: Албена Недялкова, Роза Бъчварова, Николай Колев.

Учители и ученици от 119. СУ посетиха СУ “Васил Левски” в Троян

По Национална програма “Иновации в действие” учители и ученици от 119 СУ посетиха СУ “Васил Левски” - град Троян.

Те участваха и наблюдаваха демонстрации на иновативни уроци, които са приложими в STEM среда.

Родителите на 7. Ж клас взеха участие във втора среща по националната програма "Заедно за всяко дете"

Родителите на 7.Ж клас взеха участие във втората среща по Национална програма "Заедно за всяко дете". Чрез различни активности преминахме през темата: "Тийнейджърите - в търсене на огледала и пътеводители. Изкушения, тревоги, експерименти." Напътстваше ни Радослава Беева, психолог консултант с дългогодишен опит в работата от перспективата на всички участници в образователния процес - ученици, учители и родители. Събрахме спомените за собствените си тревоги, опити, грешки и доверени близки.

Информационно-дискусионна родителска среща по НП "Заедно за всяко дете" в 5. Д клас

На 09.02.23 год. (четвъртък) се проведе информационно-дискусионна родителска среща по НП "Заедно за всяко дете", Модул 3 с родителите на 5.Д клас с класен ръководител Таня Драганова. Присъстваха 22 родители от 25.

Тема: "Рисково поведение сред тийнейджърите. Ролята на учители и родители" с гост-лектор Росица Станулова - психолог, психотерапевт.

Важни акценти:

- Употреба на психоактивни вещества сред младежите (минало и настояще). Може ли да бъде разпозната употребата?;

- Актуални тенденции в употребата на психоактивни вещества сред младите хора.;

- Наркотиците и децата.;

- Последици - наргиле, райски газ (диазотен оксид), снус.;

- Дефицит на витамин B12.;

- Отношенията със семейството и приятелите.;

- Успехът в училище и интерес към любимите занимания.;

- Промени в настроението, нежелание за общуване.;

- Към кого да се обърнем, ако се нуждаем от консултация и / или съвет?

"Да познаваме децата си. Ценности, мотивация, интереси" - родителска среща в 7Ж клас

На 14 декември в 7.Ж клас се проведе родителска среща на тема "Да познаваме децата си. Ценности, мотивация, интереси" по Национална програма "Заедно за всяко дете". Изготвена беше анкета в два варианта, която ученици и родители попълниха електронно преди срещата. Получените отговори дадоха възможност за интересен паралел между нагласите и очакванията на възрастните и тези на самите деца. Гостуваха ни двама представители от Асоциация "Родители", които споделиха ценен опит и под формата на игра и дискусия насърчиха родителите да се вгледат по-внимателно в децата си, във взаимоотношенията си с тях. Бащите и майките на седмокласниците обсъдиха някои от предизвикателствата, пред които често се изправят, и взаимно си помогнаха с идеи и предложения за справяне в тази толкова трудна възраст и тази толкова важна за всички година.

Родителска среща по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 в 3”е” клас

На 19 декември се проведе родителска среща по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 в 3”е” клас. Родителите на учениците сътвориха лични подаръци за своите деца. Водещ на работилничката беше художникът Петър Пиронков. И ние, учителите, също бяхме част от творящите. Родителските срещи могат да бъдат забавни и различни. С техните творби пожелаваме на всички светли празници!

Родителска среща в 4Г клас на тема "Пубертетът - неизбежното психично изпитание"

На 18.10.22г бе проведена родителска среща в 4. г клас на тема " Пубертетът- неизбежното психично изпитание". Гост-лектор бе г-жа Ирена Димитрова - педагогически съветник в 119 СУ.

Родителите се включиха активно и зададоха въпросите, които ги вълнуваха. Хубаво е да си готов с отговора и на най-неудобните детски въпроси!

Проведената родителска среща е по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”.

Страници