Национални програми

"Да познаваме децата си. Ценности, мотивация, интереси" - родителска среща в 7Ж клас

На 14 декември в 7.Ж клас се проведе родителска среща на тема "Да познаваме децата си. Ценности, мотивация, интереси" по Национална програма "Заедно за всяко дете". Изготвена беше анкета в два варианта, която ученици и родители попълниха електронно преди срещата. Получените отговори дадоха възможност за интересен паралел между нагласите и очакванията на възрастните и тези на самите деца. Гостуваха ни двама представители от Асоциация "Родители", които споделиха ценен опит и под формата на игра и дискусия насърчиха родителите да се вгледат по-внимателно в децата си, във взаимоотношенията си с тях. Бащите и майките на седмокласниците обсъдиха някои от предизвикателствата, пред които често се изправят, и взаимно си помогнаха с идеи и предложения за справяне в тази толкова трудна възраст и тази толкова важна за всички година.

Родителска среща по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 в 3”е” клас

На 19 декември се проведе родителска среща по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 в 3”е” клас. Родителите на учениците сътвориха лични подаръци за своите деца. Водещ на работилничката беше художникът Петър Пиронков. И ние, учителите, също бяхме част от творящите. Родителските срещи могат да бъдат забавни и различни. С техните творби пожелаваме на всички светли празници!

Родителска среща в 4Г клас на тема "Пубертетът - неизбежното психично изпитание"

На 18.10.22г бе проведена родителска среща в 4. г клас на тема " Пубертетът- неизбежното психично изпитание". Гост-лектор бе г-жа Ирена Димитрова - педагогически съветник в 119 СУ.

Родителите се включиха активно и зададоха въпросите, които ги вълнуваха. Хубаво е да си готов с отговора и на най-неудобните детски въпроси!

Проведената родителска среща е по НП „Заедно за всяко дете“, Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”.

Родителска среща в 1А по НП "Заедно за всяко дете", Модул 3 „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот”

Родителска среща на 17.10. 2022г., 18 ч. - 19 ч, 119 СУ, 115 стая, 1а клас на тема:

"Адаптация към училищната среда”

Проведе се интересна беседа с психолог Бранимира Стоянова.

Присъстваха 30 родители на 27 ученици (на 3 деца по двама родители).

Акценти от срещата:

- Разлика между обучението в детската градина и училището

- Как да подкрепяме децата, за да се адаптират леко в училищната среда

- Как да реагираме при умора на учениците в целодневната форма на обучение

- Да се намесват ли родителите в ежедневните детски спорове

- Помощ от родителите в обучението на учениците

- Ученици, родители и учители - един екип с обща цел

Бранимира Стоянова и Емилия Паламаркова дискутираха с родителите конкретни ситуации, отговаряха на много въпроси и завършихме с желание за втора подобна среща в края на първия учебен срок.

Онлайн родителска среща по НП "Заедно за всяко дете" с родителите и учениците от 5.Д клас

На 05.10.22 г. се проведе онлайн родителска среща по НП "Заедно за всяко дете", Модул 3 с родителите и учениците от 5.Д клас с класен ръководител Таня Драганова. Присъстваха 23 от 24 родители.

Тема: "Онлайн детска безопасност" с гост-лектор Любомир Тулев - директор услуги по киберсигурност.

Важни акценти:

- Онлайн тормозът;

- Кой стои отсреща? - познат, непознат, хейтър на свободна практика, обиден несъзнателно от нас;

- Какво казва законът?;

- Какво да (не) правя?;

- Рисково поведение в интернет. Проблеми с дигиталното поколение;

- Кои са жертвите?

Участие на учениците от 4. В клас с класен ръководител Галина Василева в НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ 2021

Участие на учениците от 4. В клас с класен ръководител Галина Василева в НП „Заедно в грижата за всеки ученик“ 2021 , Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“.


Участие на ученици в националната програма „Заедно в изкуствата и в спорта“


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с кандидатстване на 119. СУ в НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ можете да попълните анкета за включване на детето Ви в танцова група, вокална група, театрална група или в отбор по баскетбол, футбол или волейбол.

Родителите на 3А клас се включиха в националната програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот"

На 11 май родителите на учениците от 3. А клас участваха активно в НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот". Изключително атрактивни, интересни и богато онагледени уроци по Човекът и природата, Компютърно моделиране, Математика и Български език.

Родители на ученици от 2г клас засадиха цветя в двора на 119. СУ

На 29 март 2022 г. в двора на 119. СУ родители на ученици от 2г клас засадиха цветя. Инициативата е част от НП "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот".

Учениците от 12 клас, профил "География и икономика", усъвършенстваха уменията си в областта на географските информационни системи

За втора поредна година, благодарение на националната програма "Бизнесът преподава", учениците от 12 клас, профил "География и икономика", успяха да усъвършенстват уменията си в областта на географските информационни системи, благодарение на нашите приятели от ЕСРИ България.

 

Страници