Документи

Публикуван Документ Размер
15.09.23 PDF icon Правилник за дейността на 119. СУ за учебната 2023-2024 319.52 KB
15.09.23 PDF icon ПЛАН за квалификационна дейност на 119. СУ за учебната 2023-2024 217.6 KB
15.09.23 PDF icon ПЛАН за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата през учебната 2023-2024 165.56 KB
15.09.23 PDF icon Етичен кодекс на училищната общност на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ за учебната 2023-2024 136.42 KB
15.09.23 PDF icon СТРАТЕГИЯ за развитие на 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ за периода 2023-2028 232.8 KB
16.09.22 PDF icon Форми на обучение в 119. СУ за учебната 2022-2023 1.84 MB
15.09.22 PDF icon Етичен кодекс на училищната общност на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ за учебната 2022-2023 1.24 MB
15.09.22 PDF icon ПЛАН за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата през учебната 2022/2023 г. 160.63 KB
15.09.22 PDF icon План за квалификационната дейност на 119. СУ за учебната 2022-2023 2.18 MB
15.09.22 PDF icon Правилник за дейността на 119. СУ за учебната 2022-2023 316.34 KB
14.09.22 PDF icon Годишен план за дейността на 119. СУ за учебната 2022-2023 1.75 MB
12.11.21 PDF icon Политика за мрежова и информационна сигурност в 119 СУ 3.09 MB
13.10.21 PDF icon Вътрешни правила за реда на отпускане на стипендии след завършено основно образование 2.01 MB
16.09.21 PDF icon Правилник за вътрешния трудов ред в 119. СУ 2021-2022 3.05 MB
16.09.21 PDF icon Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2021-2022 1.93 MB
16.09.21 PDF icon Училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2021-2022 2.89 MB
16.09.21 PDF icon Правила за работа на 119. СУ в условията на COVID-19 2021-2022 4.11 MB
16.09.21 PDF icon План за квафиликационната дейност на 119. СУ 2021-2022 2.3 MB
16.09.21 PDF icon Правилник за дейността на 119 СУ 2021-2022 12.05 MB
16.09.20 PDF icon Етичен кодекс на училищната общност на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ 2020-2021 1.23 MB
16.09.20 PDF icon Правила за работа на 119. СУ в условията на COVID-19 1.65 MB
16.09.20 PDF icon Правилник за дейността на 119 СУ 2020-2021 10.86 MB
15.09.20 PDF icon ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи в 119. СУ за периода 2020-2024 1003.21 KB
15.09.20 PDF icon Мерки за повишаване качеството на образованието в 119. СУ за периода 2020 - 2024 1.08 MB
15.09.20 PDF icon ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище 2020-2024 1.23 MB

Страници