Документи

Публикуван Документ Размер
16.09.20 PDF icon Етичен кодекс на училищната общност на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ 2020-2021 1.23 MB
16.09.20 PDF icon Правила за работа на 119. СУ в условията на COVID-19 1.65 MB
16.09.20 PDF icon Правилник за дейността на 119 СУ 2020-2021 10.86 MB
09.09.20 PDF icon ПЛАН за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата през учебната 2020-2021 г. 158.24 KB
09.09.20 PDF icon ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи в 119. СУ “Акад. Михаил Арнаудов” 133.71 KB
09.09.20 PDF icon Мерки за повишаване на качеството 2020-2024 144.94 KB
09.09.20 PDF icon ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище 2020-2024 164 KB
09.09.20 PDF icon Стратегия за развитие на 119 СУ за периода 2020-2024 218.7 KB
21.09.19 PDF icon Правилник за дейността на 119 СУ през учебната 2019-2020 21.48 MB
15.09.19 PDF icon Етичен кодекс на училищната общност на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ 147.21 KB
19.09.18 PDF icon Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 212.34 KB
19.09.18 PDF icon Правилник за вътрешния трудов ред в 119 СУ за учебната 2018-2019 181.29 KB
19.09.18 PDF icon Годишен план за дейността на 119 СУ през учебната 2018-2019 година 118.54 KB
14.09.18 PDF icon Правилник за продажба и връщане на купони за обяд в стола на училището 79 KB
14.09.18 PDF icon ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ОТ 119. СУ СЛУЖЕБНИ ПОЩИ И АКАУНТИ 294.53 KB
11.09.18 PDF icon Правилник за дейността на 119. СУ 2018-2019 292.2 KB
26.02.18 PDF icon Вътрешни правила за реда на отпускане на стипендии след завършено основно образование 2.01 MB
22.12.17 PDF icon Правила за информационна сигурност при организацията на изпити на ученици в самостоятелна, задочна и индивидуална форма на обуче 473.41 KB
22.12.17 PDF icon Правилник за дейността на 119 СУ 2017/2018 /актуализиран 18.12.2017 г./ 516.89 KB
13.11.17 PDF icon Инструктаж на учениците за осигуряването на безопасността и здравето им по време на учебни занятия 290.21 KB
13.11.17 PDF icon Инструктаж на учениците за работа в кабинета по технологии и предприемачество 290.11 KB
13.11.17 PDF icon Инструктаж на учениците за работа в компютърните кабинети 296.64 KB
13.11.17 PDF icon Инструктаж на учениците за безопасност във физкултурния салон и на спортната площадка 267.86 KB
13.11.17 PDF icon Инструктаж на учениците за безопасна работа в кабинетите по биология, химия и физика 358.29 KB
02.10.17 PDF icon Стратегия за развитие на 119 СУ за периода 2016-2020 3.46 MB

Страници