Документи

Публикуван Документ Размер
16.09.22 PDF icon Форми на обучение в 119. СУ за учебната 2022-2023 1.84 MB
15.09.22 PDF icon Етичен кодекс на училищната общност на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ за учебната 2022-2023 1.24 MB
15.09.22 PDF icon ПЛАН за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата през учебната 2022/2023 г. 160.63 KB
15.09.22 PDF icon План за квалификационната дейност на 119. СУ за учебната 2022-2023 2.18 MB
15.09.22 PDF icon Правилник за дейността на 119. СУ за учебната 2022-2023 316.34 KB
14.09.22 PDF icon Годишен план за дейността на 119. СУ за учебната 2022-2023 1.75 MB
12.11.21 PDF icon Политика за мрежова и информационна сигурност в 119 СУ 3.09 MB
13.10.21 PDF icon Вътрешни правила за реда на отпускане на стипендии след завършено основно образование 2.01 MB
16.09.21 PDF icon Правилник за вътрешния трудов ред в 119. СУ 2021-2022 3.05 MB
16.09.21 PDF icon Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 2021-2022 1.93 MB
16.09.21 PDF icon Училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2021-2022 2.89 MB
16.09.21 PDF icon Правила за работа на 119. СУ в условията на COVID-19 2021-2022 4.11 MB
16.09.21 PDF icon План за квафиликационната дейност на 119. СУ 2021-2022 2.3 MB
16.09.21 PDF icon Правилник за дейността на 119 СУ 2021-2022 12.05 MB
16.09.20 PDF icon Етичен кодекс на училищната общност на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ 2020-2021 1.23 MB
16.09.20 PDF icon Правила за работа на 119. СУ в условията на COVID-19 1.65 MB
16.09.20 PDF icon Правилник за дейността на 119 СУ 2020-2021 10.86 MB
15.09.20 PDF icon ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности за приобщаване на ученици от уязвими групи в 119. СУ за периода 2020-2024 1003.21 KB
15.09.20 PDF icon Мерки за повишаване качеството на образованието в 119. СУ за периода 2020 - 2024 1.08 MB
15.09.20 PDF icon ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на училище 2020-2024 1.23 MB
15.09.20 PDF icon Стратегия за развитие на 119. СУ за периода 2020 - 2024 3.33 MB
09.09.20 PDF icon ПЛАН за работа на комисията по безопасност на движението по пътищата през учебната 2020-2021 г. 158.24 KB
21.09.19 PDF icon Правилник за дейността на 119 СУ през учебната 2019-2020 21.48 MB
15.09.19 PDF icon Етичен кодекс на училищната общност на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“ 147.21 KB
19.09.18 PDF icon Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 212.34 KB

Страници