Ученически съвет

"Лидерът - майстор на влиянието" - обучение за представителите на Ученическия съвет

На 19.10.2017 г. се проведе обучение на тема "Лидерът - майстор на влиянието" за представителите на Ученическия съвет на 119 СУ "Академик михаил Арнаудов". Обучението бе осъществено от специалисти от "Марков колеж", София. Учениците проявиха интерес и активно участие в дискусиите и ролевите игри, като споделиха, че обучението е било много полезно за тях.

Резултати от коледната благотворителна инициатива

Ежегодно два пъти в годината по решение на ученическия съвет се организират благотворителни базари. Традиционно в тях с огромно желание се включват повечето ученици от 1 до 12 клас. Освен красивите  предмети, които децата изработват със своите преподаватели,  в благотоворителността се включват и семействата, като помагат на децата си да приготвят сладкиши.

Тончо Токмакчиев, Кирил Ефремов и Валентин Танев , бяха гости в 119СОУ

Тончо Токмакчиев, Кирил Ефремов и Валентин Танев , бяха гости в 119СОУ. Те се превъплътиха в ролите на националните ни герои и припомниха на децата, че 3-ти март е една от най-важните дати в българската история.
„Когато става въпрос да бъде съборена една тирания, всички можем да го свършим, но когато става въпрос да бъде управлявана една държава, са необходими светни и знаещи хора”, каза Валентин Танев.
Със свои думи и чрез думите на Вазов, Ботев и Захари Стоянов актьорите преподадоха един от най-интересните уроци.

Благотворителна иницатива "Деца помагат на деца" 2014-а

Благотворителна иницатива "Деца помагат на деца" 2014-а

През месец декември 2014 година  в 119-о СОУ се проведоха поредица от благотворителни прояви.
Те преминаха под мотото "Деца помагат на деца".
В тях се включиха почти всички ученици и учители от училището.
Иницаитивата бе поркрепена от "Училищно настоятелство 119-о СОУ", както и от вички учители.
Средствата събрани от всички прояви са 4100 лева.
Всички средства ще бъдат раздадени на затруднени семейства на деца от 119СОУ в първите дни на 2015година.
 

Пътуващата фотоизложба „Имам си една мечта“, посветена на децата-бежанци в България -поставена в 119 СОУ

Пътуващата фотоизложба „Имам си една мечта“, посветена на децата-бежанци в България, бе поставена в 119 СОУ на 25 април 2014година.

Основна цел на изложбата, подкрепена от УНИЦЕФ България, е да подпомогне интегрирането на децата–бежанци в образованието и в обществения живот в България.

Страници