Контакти


Адрес:
 София 1113, ул. "Латинка" 11

E-mail: info@119su.bg


Автоматична телефонна централа
- 028720008

Канцелария - 024747501 (08:30 - 17:00 ч.)


Директор
- 0897011901, 0884801528

 

Зам.-директор по учебната дейност в начален етап - 0897011949   

Зам.-директор по учебната дейност в прогимназиален етап - 0897011959   

Зам.-директор по учебната дейност в гимназиален етап - 0897011903

Зам.-директор по учебната дейност и образователните технологии - 0897011936

Зам.-директор по административно-стопанската дейност - 0885623875


Факс - 
02 4747519 (автоматичен факс-сигнал)

 

ВСИЧКИ КОНТАКТИ