Училищно настоятелство 119. СУ


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

1. Владимир Христов Колев

2. Евгени Николов Тарасов

3. Емилия Иванова Паламаркова

4. Иван Александров Семков

5. Красимира Николаева Пингелова

6. Пламен Стефанов Йорданов

7. Полина Стефанова Арнаудова

8. Христо Вълов Вълов

9. Янко Илиев Кръндаров

 

Банкова сметка на "Училищно настоятелство 119 СУ":

BG51BPBI79401067130701

Страници