Училищно настоятелство

Банкова сметка на "Училищно настоятелство 119 СУ":

BG51BPBI79401067130701

Заседание на УС на Училищно настоятелство 119 СУ на 25.02.2020 г.

На своето редовно заседание, проведено на 25.02.2020 г. УС на Училищно настоятелство 119 СУ:

1. Подготви отчетен доклад за 2019 г.;

2. Прие двама нови члена на настоятелството;

3. Определи родители за наблюдатели на Държавните зрелостни изпити 2020 г.;

4. Одобри раздаването на подкрепяща закуска и оцени с най-висока оценка

ученическото столово и бюфетно хранене в 119.СУ;

5. Определи Общото събрание на настоятелството да се проведе на 23.04.2020г.

Заседание на Управителния съвет на Училищно настоятелство 119 СОУ

На 7 март се проведе редовно заседание на Управителния съвет на Училищно настоятелтство 119 СОУ.

Разгледани бяха следните теми:

  • обсъди качеството на училищното хранене и даде положителна оценка за нивото на столовото хранене;
  • прие нови членове подали заявления за участие в дейността на настоятелството;
  • взе решение за свикване на Общо събрание на 16.април от 18 часа,  определи дневния ред, времето и мястото за провеждането му и подготви за приемане от Общото събрание доклад за дейността на Настоятелството и годишен отчет за дейността си.  

Страници