Новини

Публикувановъзходящо сортиране Новина Актуализирано
15.09.2021 - 08:46 Учебници и помагала за учебната 2021/2022 г. за 9-12. клас 15.09.2021 - 08:46
14.09.2021 - 16:48 Заповед за удължаване срока на конкурса за извънкласни дейности в 119. СУ през учебната 2021-2022 г. 16.09.2021 - 08:49
14.09.2021 - 16:47 Заповед за избор на кандидати за провеждане на извънкласни дейности в 119. СУ през учебната 2021-2022 г. 16.09.2021 - 08:49
14.09.2021 - 16:46 Протокол от заседание на комисията за разглеждане на оферти за извънкласни дейности през учебната 2021-2022 г. 16.09.2021 - 08:46
14.09.2021 - 13:58 Учебници и помагала за учебната 2021/2022 г. за 5-7. клас 14.09.2021 - 13:58
14.09.2021 - 13:58 Учебници и помагала за учебната 2021/2022 г. за 8. клас 14.09.2021 - 13:58
13.09.2021 - 14:50 ОТКРИВАНЕ на учебната 2021-2022 година 13.09.2021 - 14:50
13.09.2021 - 13:15 15. СЕПТЕМВРИ - ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 13.09.2021 - 13:15
13.09.2021 - 11:18 Разпределение за родителски срещи на 13.09.2021 г. 13.09.2021 - 11:18
13.09.2021 - 11:16 Разпределение по класове на новоприети ученици в 5, 6 и 7 клас през учебната 2021-2022 г. 13.09.2021 - 11:16
09.09.2021 - 10:16 Важно за здравно-профилактичните карти на учениците 09.09.2021 - 11:24
08.09.2021 - 16:50 Дневен ред на заседание на педагогическия съвет на 119. СУ на 13.09.2021 г. 08.09.2021 - 16:50
08.09.2021 - 16:24 РЕЗУЛТАТИ от проведени събеседвания с кандидати за позицията "Учител по английски език" на 08.09.2021 г. 08.09.2021 - 16:24
08.09.2021 - 11:16 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на ученици по паралелки в първи клас за учебната 2021-2022 г. 08.09.2021 - 11:16
07.09.2021 - 18:41 Резултати от класиране за свободни места в 5. клас за учебната 2021-2022 г. 07.09.2021 - 18:41
07.09.2021 - 18:37 ГРАФИК за събеседвания с кандидати за позицията "Учител по английски език" на 08.07.2021 г. 07.09.2021 - 18:37
31.08.2021 - 15:08 РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ преди началото на учебната 2021-2022 13.09.2021 - 14:50
31.08.2021 - 14:59 ОБЯВА за свободни учителски места в 119 СУ ”Академик Михаил Арнаудов” за учебната 2021-2022 г. 31.08.2021 - 14:59
30.08.2021 - 14:10 ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛAСНИ ДЕЙНОСТИ В 119. СУ „АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 30.08.2021 - 14:10
30.08.2021 - 14:01 Свободни места в 5. клас за учебната 2021-2022 година 30.08.2021 - 14:17

Страници