Новини

Публикувановъзходящо сортиране Новина Актуализирано
02.08.2019 - 13:16 Протокол от заседание на комисията за прием и класиране на документи за попълване на свободни места след трети етап на класиране 02.08.2019 - 13:16
31.07.2019 - 16:28 Заповед за попълване на незаетите места в 8. клас след трети етап на класиране и записване 01.08.2019 - 15:39
31.07.2019 - 16:22 РЕЗУЛТАТИ от проведени събеседвания с кандидати за свободни позиции - 31.07.2019 г. 31.07.2019 - 16:22
30.07.2019 - 16:31 ГРАФИК за събеседвания с кандидати на 31 юли 2019 г. 30.07.2019 - 16:31
26.07.2019 - 13:59 ОБЯВА за свободни учителски места в 119 СУ ”Академик Михаил Арнаудов” за учебната 2019/2020 г. 29.07.2019 - 09:00
25.07.2019 - 13:56 ОБЯВА за свободни учителски места в 119 СУ ”Академик Михаил Арнаудов” за учебната 2019/2020 г. 25.07.2019 - 13:56
25.07.2019 - 13:46 Резултати от проведени събеседвания с кандидати за свободни позиции на 24 и 25.07.2019 г. 25.07.2019 - 13:48
23.07.2019 - 16:34 ГРАФИК за събеседвания с кандидати на 24 и 25 юли 2019 г. 23.07.2019 - 16:41
23.07.2019 - 16:02 ОБЯВА за свободни учителски места в 119 СУ ”Академик Михаил Арнаудов” за учебната 2019/2020 г. 23.07.2019 - 16:02
17.07.2019 - 12:53 Разпределение на класовете по смени - първи срок на учебната 2019-2020 17.07.2019 - 12:53
15.07.2019 - 11:34 ОБЯВА за свободни учителски места в 119 СУ ”Академик Михаил Арнаудов” за учебната 2019/2020 г. 15.07.2019 - 11:34
11.07.2019 - 16:42 Процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" 11.07.2019 - 16:42
05.07.2019 - 14:51 СВОБОДНИ МЕСТА В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 Г. 09.07.2019 - 11:48
05.07.2019 - 14:29 Протокол от заседание на комисията за оценка на оферти по ОП с предмет "Строително-монтажни и ремонтни работи в 119. СУ" 05.07.2019 - 14:29
03.07.2019 - 16:25 Успешно приключи учебната 2018-2019 година в 119 Средно училище 03.07.2019 - 16:25
03.07.2019 - 16:22 Приети ученици и свободни места в прогимназиален етап към 03.07.2019 г. 15.07.2019 - 11:46
27.06.2019 - 12:27 Приети ученици за 5 клас за учебната 2019-2020 г. към дата 27.06.2019г. ИУЧ/ АЕ + РЕ/ 08.07.2019 - 16:16
27.06.2019 - 12:25 Второ класиране на учениците, завършили 4. клас в 119. СУ за учебната 2019-2020 08.07.2019 - 16:17
27.06.2019 - 09:20 Запознаване с оценените изпитни работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по ЧЕ 27.06.2019 - 09:20
26.06.2019 - 12:28 Учебни помагала 5-7 клас за учебната 2019/2020 г. 26.06.2019 - 12:28

Страници