Проект "Образование за утрешния ден"

https://oud.mon.bg/

 

През учебната 2019/2020 година в 119. СУ "Акад. М. Аранудов" бяха сформирани 20 групи в клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали. В тях участваха 328 ученици от начален и гимназиален етап.