Creativity in the Classroom

  

Координатор: Цветанка Владимирова 

Участници – ученици от 9 и 10  клас 

 
ПАРТНЬОРИ:

 

1. ФРАНЦИЯ

2. ПОЛША

3. ТУРЦИЯ

4. ИСПАНИЯ

 

 

Този проект има за цел да използва ИКТО (информационни и комуникационни технологии за образование) като инструмент да стимулира учениците. Целта е ученикът да бъде поставен в центъра на своето обучение, така че да стане по-уверен и да участва в обучението си. Учениците са привлечени от ИКТ за забавление, но забелязваме тяхната неспособност да избират самостоятелно подходящите инструменти за тяхното обучение.

 

 

Разнообразието от партньорски училища  генерира творчеството в нашите дейности, като същевременно  укрепва европейската идентичност на учениците.

 

Целта е да се прилагат иновативни практики за различно обучение чрез творчество, култура и образование в новите технологии. Чрез този проект учениците и учителите ще подобрят уменията в областта на ИКТ, които могат да използват отново в своя професионален и дори личен живот.

LTTA 2 -  Sofia, Bulgaria Мартина и Емма


LTTA 3 - Barcin, Poland Александър Ефтимов


LTTA 3 - Barcin, Poland
LTTA 4 - L'ALCUDIA, Spain Андрей ПетровLTTA 4 - L'ALCUDIA, Spain Антон БялковLTTA 4 - L'ALCUDIA, Spain Емма СтоитцоваLTTA 4 - L'ALCUDIA, Spain Иво АлексиевLTTA 4 - L'ALCUDIA, Spain Мартина Николова