Документи

Публикуван Документ Размер
15.09.21 PDF icon Учебници и помагала за учебната 2021/2022 г. за 9-12. клас 258.6 KB
14.09.21 PDF icon Заповед за удължаване срока на конкурса за извънкласни дейности в 119. СУ през учебната 2021-2022 г. 355.71 KB
14.09.21 PDF icon Заповед за избор на кандидати за провеждане на извънкласни дейности в 119. СУ през учебната 2021-2022 г. 630.39 KB
14.09.21 PDF icon Протокол от заседание на комисията за разглеждане на оферти за извънкласни дейности през учебната 2021-2022 г. 3.73 MB
14.09.21 PDF icon Учебници и помагала за учебната 2021/2022 г. за 5-7. клас 487.07 KB
14.09.21 PDF icon Учебници и помагала за учебната 2021/2022 г. за 8. клас 265.23 KB
13.09.21 PDF icon 15. СЕПТЕМВРИ - ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 348.15 KB
13.09.21 PDF icon Разпределение за родителски срещи на 13.09.2021 г. 380.83 KB
13.09.21 PDF icon Разпределение по класове на новоприети ученици в 5, 6 и 7 клас през учебната 2021-2022 г. 386.55 KB
08.09.21 PDF icon Дневен ред на заседание на педагогическия съвет на 119. СУ на 13.09.2021 г. 335.52 KB
08.09.21 PDF icon РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на учениците по паралелки в първи клас за учебната 2021-2022 г. 1.04 MB
07.09.21 PDF icon ГРАФИК за събеседвания с кандидати за позицията "Учител по английски език" на 08.07.2021 г. 136.62 KB
31.08.21 PDF icon ОБЯВА за свободни учителски места в 119 СУ ”Академик Михаил Арнаудов” за учебната 2021-2022 г. 570 KB
30.08.21 PDF icon ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИЗВЪНКЛAСНИ ДЕЙНОСТИ В 119. СУ „АКАД. МИХАИЛ АРНАУДОВ“ ПРЕЗ УЧ 274.3 KB
26.08.21 PDF icon График за събеседвания с кандидати за позицията "Учител по математика" 101.67 KB
26.08.21 PDF icon График за събеседвания с кандидати за позицията "Учител по английски език" 106.35 KB
11.08.21 PDF icon ОБЯВА за свободно място за позицията "Учител по английски език" за учебната 2021-2022 138.43 KB
30.07.21 PDF icon Попълване на незаетите места в VIII клас след трети етап на класиране и записване 502.27 KB
28.07.21 PDF icon ОБЯВА за свободно учителско място в 119 СУ ”Академик Михаил Арнаудов” за учебната 2021-2022 573.5 KB
26.07.21 PDF icon ГРАФИК за събеседвания с кандидати за позицията "Учител по Физическо възпитание и спорт" на 27.07.2021 г. 399.96 KB
26.07.21 PDF icon ГРАФИК за събеседвания с кандидати за позицията "Учител по математика" на 27.07.2021 г. 359.99 KB
26.07.21 PDF icon ГРАФИК за събеседвания с кандидати за позицията "Учител в начален етап" на 27.07.2021 г. 372.24 KB
15.07.21 PDF icon ДЕКЛАРАЦИЯ за доброволно предоставяне на лични данни при кандидатстване 331.96 KB
14.07.21 PDF icon ОБЯВА за свободни учителски места в 119 СУ за учебната 2021-2022 572.2 KB
12.07.21 PDF icon ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение в XI клас /поправителна сесия/ 204.99 KB

Страници