Прием в първи клас през учебната 2018/2019
5 ПАРАЛЕЛКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
Х 22 УЧЕНИЦИ = 110 УЧЕНИЦИ


  СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНA

  Решение №173/15.03.2018г. на Столичен общински съвет за отстраняване на технически грешки в Решение №83 по Протокол от 22.02.18 г.


РАЙОН НА ПРИЕМ НА 119. СУ


бул. „Цариградско шосе” – 2 вх. А, Б и В, 4 вх. А и Б, 5 вх. А и Б, 6 вх. А и Б, 10 вх. А, Б, В и Г, 11 вх. А, Б, В, Г и Д, 13 вх. А и Б, 14, 22 вх. А, Б и В, 24 вх. А, Б и В, 24А, 26 вх. А и Б; 28 – 28 Б, 30 вх. А, Б, В, Г и Д; 30 – 32

ул. „Незабравка” – 1 вх. А, Б и В, 2, 3, 5, 7, 9, 11 вх. А и Б, 13 вх. А и Б, 15, 23 вх. А и Б, 33, 42А вх. А и Б, 56 вх. А и Б, 58, 59;

ул. „Д-р. Любен Русев” – 18 вх. А и Б, 20, 22, 24; 1 - 6 вх. А, Б, В, Г

ул. „Майор Юрий Гагарин” – 3, 4 вх. А и Б, 5 вх. А и Б, 7, 8, 9, 10 вх. А и Б, 11, 12, 15, 17 вх. А и Б,  18 вх. А и Б, 19, 20, 20А, 21, 22А, 23, 23А, 24 вх. А и Б, 25, 25А, 26 вх. А и Б, 27, 28, 30 вх. А и Б, 30А, 30Б, 32 вх. А и Б, 34, 38 вх. А и Б, 40 вх. А и Б, 42 вх. А и Б, 50, 65А вх. А и Б, 154 вх. А и Б, 154А, 154Б вх. А и Б;

ул. „Акад. Методи Попов” – 1А, 3, 5, 7 вх. А и Б, 9, 11 вх. А, Б и В, 13 вх. А и Б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 45 вх. А и Б, 46 вх. А, Б и В, 47 вх. А и Б, 48 вх. А,Б и В, 57 вх. А и Б, 61, 62, 63, 64, 76 вх. А, Б и В;

ул. „Латинка” – 2, 5, 6, 6 вх. А и Б, 7А, 8, 9, 9А, 9Б, 10, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18 вх. А и Б, 19, 20 вх. А и Б, 21, 21 вх. А и Б, 22 вх. А и Б, 23, 24 вх. А и Б, 25, 26 вх. А, Б и В, 27, 27А, 42, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42А, 43, 43А, 44, 45, 47, 65, 71, 73;

ул. „Райко Алексиев” – 1 вх. А и Б, 3, 5 вх. А и Б, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 15А, 16, 17 вх. А, Б и В, 18, 19 вх. А, Б и В, 19А, 20, 21 вх. А и Б, 22, 23 вх. А и Б, 24, 25 вх. А и Б, 26 вх. А и Б, 28, 29, 32, 34 вх. А и Б, 40, 40А, 42, 44, 44А, 46, 46А, 46Б, 50 вх. А и Б;

ул. „Атанас Далчев” – 1 вх. А и Б, 3 вх. А, Б и В, 4, 5, 5 вх. А и Б, 6, 7, 9, 10 вх. А и Б, 11, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. „Антон Павлович Чехов” – 1 вх. А и Б, 2 вх. А, Б, В и Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 вх. А, Б и В, 10, 11, 13, 14 вх. А и Б, 15, 17, 18, 19 вх. А и Б, 20, 20А, 22 вх. А и Б, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40 вх. А, Б и В, 41, 42, 43, 43А, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 57, 58А, 59 вх. А и Б, 60 вх. А и Б, 62 вх. А и Б, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78;

ул. „Тинтява” – 1, 1 вх. А и Б, 2, 4, 6 вх. А и Б, 7, 8 вх. А и Б, 10, 12 вх. А и Б, 12А, 13А, 14, 14А, 16, 16А, 18, 20 вх. А, Б, В, Г, Д и Е, 22, 24 вх. А, Б, В, Г, Д и Е, 28; 26 – 28.

ул. „Фредерик Жолио Кюри” – 1, 2, 2А, 3, 4, 5 вх. А и Б, 6, 7, 8, 9 вх. А и Б, 9А, 12 вх. А, Б и В, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 вх. А, Б, В и Г, 19, 21, 44, 46 вх. А и Б, 48, 50, 82, 84, 86

ул. „Димчо Дебелянов” – 1, 1А, 1Б вх. А и Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10 вх. А и Б, 12 вх. А и Б, 14 вх. А и Б, 16, 18;

ул. „Люлякова градина” – 1, 2 вх. А и Б, 3, 4, 5, 6 вх. А и Б, 7, 9 вх. А и Б, 11, 12, 13, 13А, 14, 15 вх. А, Б и В, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 23А;

ул. „Тодор Стоянов” – 1, 2, 3 вх. А и Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30;

ул. „Тарас Шевченко” – 1, 2 вх. А и Б, 3 вх. А и Б, 3А, 4, 5, 6 вх. А и Б, 7, 9, 11, 13 вх. А и Б, 14, 15 вх. А и Б, 16, 18, 20 вх. А, Б и В, 22;

ул. „Чарлз Дарвин” – 2 вх. А и Б, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14 вх. А и Б, 14А вх. А и Б, 14Б вх. А и Б, 15, 16Б, 16, 16А, 17, 18, 18А, 20, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 33;

ул. „Светослав Обретенов” – 1, 3, 5, 7;

ул. „Д-р. Стамен Григоров” – 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. „Еужен Поатие” – 3, 4, 5, 6 вх. А и Б, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15;

ул. „Самоков” – 1, 1А, 3, 4, 6 вх. А и Б, 8 вх. А и Б, 10 вх. А и Б, 11, 14 вх. А и Б, 16, 20 вх. А и Б, 22, 24 вх. А и Б, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 28Д, 28Е, 28Ж, 28З, 28И, бл. 47 вх. А, Б, В, Г, Д и Е;

ул. „Георги Бакалов” – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12

ул. „Пиер Дегейтър” – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10Б

ул. „Асен Пейков” – 4, 6, 17 вх. А, Б и В

ул. „Вълко Радински” – 2А, 4 вх. А и Б, 7, 9, 11, 12, 12 вх. А, Б и В

ул. „Николай Островски” – 1, 3, 5, 6

ул.  „Константин Щъркелов” – 3, 5, 6, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 12, 13 вх. А, Б и В

ул. „Димитър Гичев” – 3, 43А вх. А, Б и В, 5, 7, 9, 13 вх. А, Б, В и Г

бул. „Драган Цанков” – 13, 15, 15А, 17, 19, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 45 - 47 вх. А и Б

ул. „Никола Мирчев” – 25, 27 вх. А, Б, В е Г, 32, 34, 34А, 37

ул. „Д-р. Георги Атанасович” (115-та) –  2

ул. „Ген. Щерю Атанасов” – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 вх. А и Б, 9, 11

ул. „Жетварка” – 1, 2

ул. „170-та” („Изгрев”) – № 27

ул. „Константин Кисимов“ – бл. 44 – 50

ул. „Николай Хайтов” – 2 вх. А, Б, В, Г и Д, 3А, 3Б, 6, 6 вх. А, 8А вх. А и Б

ул. "131-ва" ("Изгрев") - 1, 1Б, 2, 2А вх.А и Б, 3, 5, 7, 8

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

30.03.2018 г.

Обявяване на брой места и прилежащия район на училището за прием на ученици в първи клас.

Информация за брой места се обявява на интернет-страницата на училището, а за прилежащия район – на интернет-страниците на училището и на Столична община.

от 16.04.2018 г. до 16.05.2018 г. вкл.
Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас (всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа).

04.06.2018 г. в 17.00 ч.
Обявяване на списъците на приетите ученици на първо класиране.


от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране.


07.06.2018 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за второ класиране.


от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 г. вкл. до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране.


11.06.2018 г. - в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране.


от 12.06.2018 г. до 13.06.2018 г. вкл. до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.


13.06.2018 г. – в 18.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране.


от 14.06.2018 г.

Попълване на свободните места след трето класиране.


от 20.06.2018 г. до 14.09.2018 г. вкл.

Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-градНЕБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 ЗАЯВЛЕНИЕ /ОБРАЗЕЦ/ за записване в първи клас за учебната 2018/2019 година
 - попълва се на място


За категория „А. Водещ критерий“ задължително се подават следните документи:

- Оригинал на Удостоверение за постоянен/настоящ адрес на ДЕТЕТО, издаден от съответната районна администрация с посочен в него срок на пребиваване на лицето.

- Копие на акт за раждане на ДЕТЕТО.


При наличие на допълнителни критерии се добавят също:

- Копие от решение на ТЕЛК на детето; 

- Копие от Акт за смърт на родителите; 

- Оригинал на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, издадено от съответната районна администрация; 

- Копия от удостоверения за раждане на децата. 

- Копие от съдебно решение или заповед за настаняване. 

- Копие от удостоверение за раждане на детето /за случаите на дете с неизвестен родител/.

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ /ТЕХНИЧЕСКИ/ ВЪПРОСИ

Документи се приемат на 16.04.2018 г. от 8:00 до 18:00 часа в сградата на училището.
От 17.04.2018 г. до 16.05.2018 г. вкл. всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в сградата на училището.
Списъците с класираните ученици ще се изнасят на информационното табло във фоайето на голямата сграда и в сайта на училището  www.119sou.com.

 ЗАПОВЕД за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 година