SAFER TODAY AND TOMORROW

 "Еразъм+", КД1

Представяне на реализирани проекти по програма "Еразъм+" КД1 и КД2

Представяне на проекти по програма "Еразъм+" КД1 и КД2: "По-сигурни днес и утре" 2017-1-BG01-KA101- 035748 и "Greetings from tomorrow" 2016-1-FR01- KA219-024030_4

Обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци .."

Презентация на обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018.

Участници:

1. Диана Кръстева

2. Ирина Бъчварова

Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци - обучение за начални учители

Обучение за учители от начален етап във връзка с проект "По-сигурни днес утре", програма "Еразъм+" КД1, обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018.

Обучението се проведе от Диана Кръстева - начален учител и участник в обучителния курс. Бяха споделени методи и техники за включване на деца - бежанци, мигранти и от малцинсвени групи.

Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото

Обучение за учители от прогимназиален етап, проведено от Силвия МАнова - участник в обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018, по проект "По-сигурни днес и утре", програма "Еразъм+" КД1.

По време на обучението бяха споделени добри практики за по-доброто разбиране и приемане на различните от нас. Рагледани бяха практически казуси и представени игри, които могат да подпомогнат ежедневната работа на учителите.

Приемане и разбиране на другите - открит урок на Вержиния Трайкова в 9А клас

Открит урок във връзка с приемане и разбиране на другите, проведен от педагогическия съветник Вержиния Трайкова в часа на класа на 9а клас. Вержиния Трайкова е участник в проект "По-сигурни днес и утре", програма "Еразъм+", обучителен курс: "Всички деца са специални", Севиля, Испания, 11.06.2018 - 15.06.2018 г.

Приемане на другите - открит урок по проект „По-сигурни днес и утре“

Открит урок – „Приемане на другите“ по проект „По-сигурни днес и утре“, програма „Еразъм+“ КД1 с уеници от 9а клас и учител по английски език - Ирина Бъчварова, участник в обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото", проведен в Лимасол, Кипър през периода 21.05.2018 - 25.05.2018.
Час по английски език, посветен на толерантността и преодоляването на стереотипи и предразсъдъци

Час по английски език, посветен на толерантността и преодоляването на стереотипи и предразсъдъци. Часът бе проведен от Елина Иванова - учител по английски език и участник в проект "По-сигурни днес и утре", програма "Еразъм+" КД1, обучителен курс "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая", проведен в Болоня, Италия, 22.10.2017 - 28.10.2017 г.

"Различни. Как да ги приобщим?" - oткрит урок по проект „По-сигурни днес и утре“, „Еразъм+“

Открит урок по проект „По-сигурни днес и утре“ по програма „Еразъм+“ КД1 – „Различни. Как да ги приобщим?“,проведен с ученици от 10б клас, учител  Силвия Манова - учител по география и участник в обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018.

Education - открит урок по проект "По-сигурни днес и утре", „Еразъм +“ КД1

Education – открит урок по проект "По-сигурни днес и утре" по програма „ Еразъм +“ КД1. Участие взеха ученици от 11а клас. урокът бе преводен от г-жа Теодора Райковска - учител по английски език, участвала в обучителен курс "Деца със специални потребности", провел се в Прага, Чехия, 20.11.2018 - 24.11.2018

Открит урок "Заедно можем" на Симона Кнежевич, проект "По-сигурни днес и утре", "Еразъм+" КД1

Открит урок "Заедно можем" с ученици от 3г клас и Симона Кнежевич - учител по английски език.  Откритият урок е във връзка с участие в проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм+" КД1.

Страници