Актуално

Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

Във връзка с писмо № 9105-303/27.09.2018 г. на МОН, вх. № РУО1-24820/27.09.2018 г., с Решение № 271/20.04.2018 г. Министерският съвет одобри Националната програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г., която ще бъде втората учебна година за първия випуск от ученици, включили се в нея през миналата учебна година. В същото време настоящата учебна година ще бъде първата по националната програма за втория випуск ученици.

Резултати от проведени събеседвания за свободни учителски места - 11.07.2018 г.

За позицията "Учител в начален етап /ЦОУД/"

  1. Екатерина Ангелова

  2. Иванка Прокопиева

  3. Веселина Иванова

Резултати от проведени събеседвания за свободни учителски места - 15.06.2018 г.


За позиция "Учител в начален етап - ПИГ":
1. Анастасия Цонева
2. Венета Иванова
3. Ивелина Харалампиева
4. Кристина Гроздева
5. Росица БърдароваЗа позиция "Учител по Руски език":
НЯМА ИЗБРАН КАНДИДАТЗа позиция "Учител по Физика и астрономия":
1. Гергана АтанасоваЗа позиция "Учител по Физическо възпитание и спорт":
1. Стоян Димитров
Страници