Свободни места в 119. СУ за учебната 2020-2021 година

Заявления за кандидатстване се приемат само за обявените в момента свободни места!

22.06.2020 г.
PDF icon Списък на приетите ученици в 5, 6 и 7 клас за учебната 2020-2021 г.

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец (Изтегли PDF)
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Адресна регистрация на ученика (за 1-4 клас)
  4. Копие от Удостоверение за завършен клас (за 2-5 клас)
  5. Копие от ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (оценки; отсъствия; забележки) (за 6-12 клас)
  6. Копие от учебен план (за 8-12 клас)
  7. Копие от Свидетелство за основно образование (за 8-11 клас)

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПРИСЪСТВИЕТО НА ДВАМАТА РОДИТЕЛИ ПРИ ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕНИЦИ, НЕНАВЪРШИЛИ 16 ГОДИНИ!


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
 

  1. ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - НА 25.06.2020 Г. И 26.06.2020 г. В КАБИНЕТ 202 ИЛИ 207 ОТ 9:00ч. ДО 16:00 Ч.
  2. ИЗНАСЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ПО ВХОДЯЩ НОМЕР - 29.06.2020 Г. /СЛЕД 12:00 Ч./
  3. ЗАПИСВАНЕ - НА 29 И 30 ЮНИ 2020 Г.


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА