Свободни места в 119. СУ през учебната 2019-2020 година

Необходими документи за кандидатстване:
1.Заявление по образец (Изтегли PDF)
2.Копие от учебен план - за ученици от гимназиален етап
3.Копие от ученическа книжка

Учебна година: