Свободни места в 119. СУ за учебната 2022-2023 година

 27.06.2022 г.:
PDF icon КЛАСИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА СВОБОДНИ МЕСТА В 5.-7. КЛАС ЗА УЧ. 2022-23 Г.

 

Заявления за кандидатстване се приемат само за обявените в момента свободни места!


Документи за прием на ученици, ненавършили 16 г., се подават в присъствието на двамата родители, а при невъзможност родителят представя декларация-съгласие за прием и обучение в 119 СУ от другия родител (свободен текст)!

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец (Изтегли PDF)
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Адресна регистрация на ученика (за 1-4 клас)
  4. Копие от Удостоверение за завършен клас (за 2-4 клас)
  5. Копие от Удостоверение за завършен начален етап (за 5. клас)
  6. Копие от Ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (оценки; отсъствия; отзиви; санкции) (за 6-12 клас)
  7. Копие от Учебен план (за 8-12 клас)
  8. Копие от Свидетелство за основно образование (за 8-11 клас)

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

ЗА СВОБОДНИ МЕСТА 1-4 КЛАС:
20.06.2022 г. - до 12:00 ч. на 28.06.2022 г.
ИЗНАСЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА 28.06.2022 г. (16:00 ч.)
ЗАПИСВАНЕ НА 29.06.2022 г.

ЗА СВОБОДНИ МЕСТА 5-7 КЛАС:
20.06.2022 г. - 24.06.2022 г.
ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ 5-7 КЛАС НА ТОЗИ ЕТАП: 27.06.2022 г.