Свободни места в 119. СУ за учебната 2021-2022 година


АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СПИСЪКА СЪС СВОБОДНИ МЕСТА - ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК

Заявления за кандидатстване се приемат само за обявените в момента свободни места!


Документи за прием на ученици, ненавършили 16 г., се подават в присъствието на двамата родители, а при невъзможност родителят представя декларация-съгласие за прием и обучение в 119 СУ от другия родител (свободен текст)!

Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление по образец (Изтегли PDF)
 2. Копие от Акт за раждане на ученика
 3. Адресна регистрация на ученика (за 1-4 клас)
 4. Копие от Удостоверение за завършен клас (за 2-4 клас)
 5. Копие от Удостоверение за завършен начален етап или Ученическа книжка /разпечатка от електронен дневник на училището - оценки; отсъствия; отзиви/ и служебна бележка с точки от НВО БЕЛ и математика (за 5. клас)
 6. Копие от Ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (оценки; отсъствия; отзиви; санкции) (за 6-12 клас)
 7. Копие от Учебен план (за 8-12 клас)
 8. Копие от Свидетелство за основно образование (за 8-11 клас)

 

Важно за 5. клас:

 1. Подаване на документи за свободните места: 21.-23.06.2021г.
 2. Балообразуване: Оценки по БЕЛ, математика и език от Удостоверение за завършен начален етап / ученическа книжка + точки от НВО БЕЛ и математика
 3. Обявяване на приетите ученици: 24.06.2021 г.
 4. Записване на приетите ученици: 25.06.2021 г.

Скала за превръщане на оценките от от Удостоверение за завършен начален етап в точки:

 • Отличен (6) се приравнява на 50 т.
 • Много добър (5) се приравнява на 39 т.
 • Добър (4) се приравнява на 26 т.
 • Среден (3) се приравнява на 15 т.

 

Забележка: При равен бал предимство имат ученици, които имат брат или сестра в 119.СУ/ живеят в района на училището.

 

Документи се приемат от 9:00ч. до 16:30ч.

 


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА