Свободни места в 119. СУ за учебната 2021-2022 година

 

 

Заявления за кандидатстване се приемат само за обявените в момента свободни места!


Документи за прием на ученици, ненавършили 16 г., се подават в присъствието на двамата родители, а при невъзможност родителят представя декларация-съгласие за прием и обучение в 119 СУ от другия родител (свободен текст)!

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец (Изтегли PDF)
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Адресна регистрация на ученика (за 1-4 клас)
  4. Копие от Удостоверение за завършен клас (за 2-4 клас)
  5. Копие от Удостоверение за завършен начален етап или Ученическа книжка /разпечатка от електронен дневник на училището - оценки; отсъствия; отзиви/ и служебна бележка с точки от НВО БЕЛ и математика (за 5. клас)
  6. Копие от Ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (оценки; отсъствия; отзиви; санкции) (за 6-12 клас)
  7. Копие от Учебен план (за 8-12 клас)
  8. Копие от Свидетелство за основно образование (за 8-11 клас)