Свободни места в 119. СУ за учебната 2023-2024 година

 

PDF icon Вътрешни правила за прием на ученици в 5. клас за учебната 2023-2024

PDF icon ГРАФИК на дейностите по прием в 5. клас в 119. СУ за учебната 2023-2024 г.

 

Документи за прием на ученици, ненавършили 16 г., се подават в присъствието на двамата родители, а при невъзможност родителят представя декларация-съгласие за прием и обучение в 119 СУ от другия родител (свободен текст)!

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец (Изтегли PDF)
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Адресна регистрация на ученика (за 1-4 клас)
  4. Копие от Удостоверение за завършен клас (за 2-4 клас)
  5. Копие от Удостоверение за завършен начален етап (за 5. клас)
  6. Копие от Ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (оценки; отсъствия; отзиви; санкции) (за 6-12 клас)
  7. Копие от Учебен план (за 8-12 клас)
  8. Копие от Свидетелство за основно образование (за 8-11 клас)
  9. Копие от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (за 11 клас)