Свободни места в 119. СУ за учебната 2024-2025 година

 

PDF icon Вътрешни правила за прием на ученици в 5. клас за учебната 2024-2025

PDF icon ГРАФИК на дейностите по прием в 5. клас в 119. СУ за 2024-2025 г.

PDF icon КЛАСИРАНЕ на приетите ученици в начален етап за учебната 2024-2025 г. (14.06.2024)

PDF icon КЛАСИРАНЕ на ученици за свободни места в 5. клас за учебната 2024-2025 година

 

Прием в начален етап за учебната 2024-2025

Документи за прием във 2-4 клас се подават само за обявените свободни места от 09:00 ч. на 06.06.2024 г. до 16:00 ч. на 14.06.2024 г. вкл. всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч.

Обявяване на приетите в 17:00 ч. на 14.06.2024 г.  на сайта на училището по Входящ №/дата и инициали на ученика.

Класирането се извършва въз основа на:

 • Адресна регистрация на ученика в прилежащия район на училището и период на уседналост;
 • Наличие на друго дете от семейството, което е ученик в 119. СУ “Акад. М. Арнаудов”;
 • Оценки от свидетелството за завършен клас;
 • Липса на наложени санкции.

 Записване на приетите ученици:

 • на 18.06.2024 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. 
 • на 20.06.2024 г. от 09:00 ч. до 16:00 ч. 

 

 Документи за прием на ученици, ненавършили 16 г., се подават в присъствието на двамата родители, а при невъзможност родителят представя декларация-съгласие за прием и обучение в 119 СУ от другия родител (свободен текст)!

Приема се само пълен набор от документи!


Необходими документи за кандидатстване

 1. Заявление по образец (Изтегли PDF)
 2. Копие от Акт за раждане на ученика
 3. Адресна регистрация на ученика (за 1-4 клас)
 4. Копие от Удостоверение за завършен клас (за 2-4 клас)
 5. Копие от Удостоверение за завършен начален етап (за 5. клас)
 6. Копие от Ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (оценки; отсъствия; отзиви; санкции) (за 6-12 клас)
 7. Копие от Учебен план (за 8-12 клас)
 8. Копие от Свидетелство за основно образование (за 8-11 клас)
 9. Копие от Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (за 11 клас)