Свободни места в 119. СУ за учебната 2020-2021 година


Заявления за кандидатстване се приемат само за обявените в момента свободни места!


Документи за прием на ученици, ненавършили 16 г., се подават в присъствието на двамата родители, а при невъзможност родителят представя декларация-съгласие за прием и обучение в 119 СУ от другия родител (свободен текст)!

Необходими документи за кандидатстване

  1. Заявление по образец (Изтегли PDF)
  2. Копие от Акт за раждане на ученика
  3. Адресна регистрация на ученика (за 1-4 клас)
  4. Копие от Удостоверение за завършен клас (за 2-5 клас)
  5. Копие от Ученическа книжка / разпечатка от електронен дневник на училището (оценки; отсъствия; забележки) (за 6-12 клас)
  6. Копие от Учебен план (за 8-12 клас)
  7. Копие от Свидетелство за основно образование (за 8-11 клас)

 

СВОБОДНИ МЕСТА В VIII КЛАС /СЛЕД ЧЕТВЪРТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ/

Хуманитарен профил - 2 свободни места
Природоматематически профил - 1 свободно място
Чуждоезиков профил - няма свободни места

КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

а) Бал за прием в съответната паралелка според Наредба №10 от 2016 г.;


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ


Обявяване на незаетите места след четвърти етап на класиране
 - на 27.08.2020 г. в 10:00 ч.

Подаване на документи според Наредба №10 от 2016 г., чл. 70 (3) - от 27.08.2020 г. до 31.08.2020 г. включително от 09:00 до 17:00 ч.

- Заявление до директора;
- Копие на Свидетелството за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО


Обявяване на класираните ученици
 - на 01.09.2020 г. в 09:00 ч.


Записване на класираните ученици
 - на 01.09.2020 г. и 02.09.2020 г. от 09:00 до 17:00 ч.


Обявяване на резултатите от попълването на местата в регионалното управление на образованието
 - до 10.09.2020 г.

 


СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА