Педагогически съвет

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 13.04.2018 г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 119 СУ

на 13 април 2018 г., петък, от 12:30 часа в зала 210

при следния дневен ред:

1. Доклади на класните ръководители за налагане на санкции на ученици.

Присъствието на всички заместник-директори и педагогически специалисти е задължително.

Страници