Педагогически съвет

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 10.09.2019 г.

1. Избор на секретар на педагогическия съвет за 2019-2020 година.

2. Определяне състава на педагогическия съвет за 2019-2020 година.

3. Приемане на актуализации на Правилник за дейността на 119 СУ за учебната 2019-2020година.

4. Приемане на критерии за определяне на ДТВ за постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2018/2019 година. 

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 27.06.2019 г.

Дневен ред

  1. Доклади на класните ръководители на 7-11. клас за приключване на учебната 2018-2019 г.
  2. Доклади на класните ръководители за налагане на санкция на ученици.
  3. Административни въпроси:
  • Избор на състав на комисия за определяне на диференцирано заплащане на педагогическите специалисти за учебната 2018-2019 г.;
  • Разни въпроси.

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 26.03.2019 г.

1. Приемане на учебните планове на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 класове за учебната 209-2020 година.

2. Обсъждане на проблеми в обучението на ученици и налагане на санкции- докладват класните ръководители и докладчи според заповед на директора.

3. Административни въпроси по хода на учебната 2018-2019 година:

- Провеждане на контролна дейност;

- Хигиена в училище;

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 06.02.2019 г.

1. Доклади на класните ръководители за приключване на първи учебен срок.

2. Обсъждане на проблеми в обучението на ученици и налагане на санкции - докладват класните ръководители и докладчи според заповед на директора.

3. Административни въпроси по хода на учебната 2018-2019 година:

- Провеждане на контролна дейност;

- Хигиена в училище;

- Електронен дневник;

- Програма за втори учебен срок.

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 13.04.2018 г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 119 СУ

на 13 април 2018 г., петък, от 12:30 часа в зала 210

при следния дневен ред:

1. Доклади на класните ръководители за налагане на санкции на ученици.

Присъствието на всички заместник-директори и педагогически специалисти е задължително.

Страници