Педагогически съвет

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 12.01.2022 г.

 1. Обсъждане на училищен и държавен план-прием за учебната 2022-2023 година след IV и след VII клас;
 2. Доклади на класните ръководители за налагане на санкции на ученици;
 3. Организационни въпроси.

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 10.06.2020 г.

ДНЕВЕН РЕД

 1. Доклади на класните ръководители на 4,5,6,7 клас за приключване на учебната година.
 2. Организация на дейностите след завършване на дистанционното обучение.
 3. Разни.

Акценти от онлайн заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 18.05.2020 г.

 • Приключване на 12 клас от випуск 2020 (изпращане и дипломиране на 26.06 ;балът им ще бъде на 15.07.);
 • Организация на ДЗИ, НВО;
 • Участие на 119 СУ в националните програми на МОН;
 • Удостояване с годишната награда на името на “Академик Михаил Арнаудов” на учители и служители в 119 СУ



Акценти за заседание на педагогическия съвет на 09.01.2020 г.

1. Доклади на класните ръководители за налагане на санкции на ученици.

2. Обсъждане на план-прием 2020-2021 година - училищен и държавен план-прием.

3. Административни въпроси по хода на учебната 2019-2020 година:

- Информация за проведените дейности за отбелязване на Коледа 2019 в 119. СУ;

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 03.12.2019 г.

1. Представяне на отчет на Бюджет 2019 за времето до 30.09.2019 г.

2. Рзглеждане на възможности за намаляване тежестта на раниците на учениците 1-7 клас.

3. Дейности на общността на 119. СУ за отбелязване на Коледа - 11 и 12 декември.

4. Предварително обсъджане на план-прием 2020-2021 година. 

5. Административни въпроси по хода на учебната 2019-2020 година.

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 10.09.2019 г.

1. Избор на секретар на педагогическия съвет за 2019-2020 година.

2. Определяне състава на педагогическия съвет за 2019-2020 година.

3. Приемане на актуализации на Правилник за дейността на 119 СУ за учебната 2019-2020година.

4. Приемане на критерии за определяне на ДТВ за постигнатите резултати от труда на педагогическите специалисти за учебната 2018/2019 година. 

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 27.06.2019 г.

Дневен ред

 1. Доклади на класните ръководители на 7-11. клас за приключване на учебната 2018-2019 г.
 2. Доклади на класните ръководители за налагане на санкция на ученици.
 3. Административни въпроси:
 • Избор на състав на комисия за определяне на диференцирано заплащане на педагогическите специалисти за учебната 2018-2019 г.;
 • Разни въпроси.

Акценти за заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 26.03.2019 г.

1. Приемане на учебните планове на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 класове за учебната 209-2020 година.

2. Обсъждане на проблеми в обучението на ученици и налагане на санкции- докладват класните ръководители и докладчи според заповед на директора.

3. Административни въпроси по хода на учебната 2018-2019 година:

- Провеждане на контролна дейност;

- Хигиена в училище;

Страници