Прогимназиален етап

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ ПО БАНКОВ ПЪТ И ЯВЯВАЩИ СЕ В 119. СУ НА КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 2018

Нов метод за обобщаване на информацията - открит урок на Габриела Давидкова в 7Д клас

Час по литература със 7Д клас. Обобщение на изучения материал за автора и произведенията на Иван Вазов. Използва се нов метод за обобщаване на информацията и учениците работят по групи, което прави работата им по-интересна и ползотворна.

Откритият урок е във връзка с участие на Габриела Давидкова, преподавател по български език и литература, в обучение на тема "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая" - Болоня, Италия, 22.10.2017- 28.10.2017, по програма "Еразъм+" КД1.

Световна седмица на кодирането "HOUR OF CODE" в 119 СУ

Ученици от пети и шести клас в часовете по информационни технологии се включиха в световната седмица по кодиране /HOUR OF CODE/. Тя се проведе  от 4 до 10  декември, 2017 г.  като част от седмицата на компютърните науки.

Страници