DROP'IN

Групова работа по проект "DROP'IN"

В  периода ноември – декември 2019 г. с учениците на възраст от 9 до 16 г. в 119. СУ се проведе различна групова работа, в която се прилагаха техники от заложените по проект DROPI `IN, по програма Еразъм + КД2 с номер 2018-1-FR01-KA201-047884

Част от техниките: „About Me”, “Explore and express a range of emotions”, “Me and We”

Участие в обучение по проект DROP`IN

В периода 07-11 октомври 2019 г. представители от 119.СУ взеха участие в обучение по проект DROPI `IN.  Дейността е част от проект с номер 2018-1-FR01-KA201-047884по програма Еразъм + КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта“ и цели намаляване броя на отпадащите ученици от училищната система. На обучението бяха показани техники и практики, които да помогнат на преподавателите в работата им с ученици от различни възрастови групи. Представителите, взели участие в квалификацията имат за цел да предадат уменията на учителите и да приложат на практика техниките в работата си с учениците.

Участие в обуението взеха:

Марияна Недялкова, заместник – директор учебна дейност в гимназиален етап

Вержиния Трайкова, педагогически съветник

Мария Михайлова, педагогически съветник

Теодора Райковска, учител по английски език

 

Фокус група по проект Drop’In, програма Еразъм+, КА 2

На 15.04.2019 г. бе организирана фокус група по проект Drop’In, програма Еразъм+, КА 2. Темата, по която се води дискусия, бе "Превенция на ранното отпадане от училище. Нови методи и подходи за мотивация ".

 

Работата на фокус групата бе изключително ползотворна. Обсъждаха се проблемите за ранното отпадане на ученици от учебната система и се дадоха редица предложения за справяне с проблема.

 

Участие взеха представители на различни институции, журналисти и ученици от 119 СУ. Организатори и водещи - Мария Михайлова и Вержиния Трайкова.

 

Първа партньорска среща по проект DROP-IN

На 15 и 16 ноември 2018 г. представители на и119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ и Сдружение Знам и Мога взеха участие в първата партньорска среща по новия проект по КА2 DROP-IN, проведена в По, Франция. Координатори на проекта са нашите френски партньори Pistes Solidaires, а партньорството е съставено от организации от пет европейски държави – Франция, България, Италия, Белгия и Латвия.

Информация за проекта DROP-IN

Ранното отпадане от училище е сериозен социален проблем. Повече от 1 на всеки 10 младежи в ЕС са преждевременно напуснали образователната система. В днешно време младежката безработица в ЕС превишава 40%. Поради тази причина ЕС превърна борбата срещу ранното отпадане от училище в един от своите основни приоритети и има за цел до 2020г. да намали процента на отпадащите ученици до по-малко от 10%.