История и традиции

Запознайте се с историята на нашето училище! Ще намерите информация за развитието на училището в последните години и превръщането му в една от най-реномираните гимназии в София!

 

Училището е създадено през 1960 година като основно, преминало през етапите на средно политехническо училище, реална гимназия до съвременно средно общообразователно училище.
Сега 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов" е утвърдено столично училище със свой облик и стил на работа. То е едно от двете общообразователни училища в район "Изгрев". В него се обучават около 1100 деца от първи до дванадесети клас.
 
В начален курс има паралелки с ранно изучаване на английски език.
 
В началото на среден курс (5 клас) се формира математическа паралелка от ученици завършили начален курс в 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов" и други училища.
 
   От 1994 година обучението в гимназиалната степен е профилирано. След седми клас е осъществен прием с интензивно изучаване на английски език.
 
Приоритети в обучението са подготовката по природоматематическите дисциплини и компютърното обучение. Във връзка с това от 1997 година приемът след седми клас се осъществява в 3 паралелки природоматематически профил(специалности "Информатика", "Математика", "Науки за Земята").
 
Възпитаването на траен интерес към математиката е намерил израз в организирането на Коледни и Великденски математически състезания. През 1993 година стартира първото Коледно математическо състезание с около 300 участници от 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов". През тази година Великденското математическо състезание (със запазена марка на 119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов") се проведе в София, Варна. Плевен, Русе, Шумен, Пловдив, Кюстендил, Сандански, Димитровград, с над 6000 участници от цялата страна. Задачите и класирането редовно се публикуват в списание "Математика".
 
   Наред с подчертания интерес към природоматематическите дисциплини, училището разполага с добър колектив от преподаватели по хуманитарните дисциплини. Това намери израз в разкриването на профилирана хуманитарна паралелка (с втори чужд език френски), като прием се осъществява след завършен седми клас.
 
   119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов" е едно от малкото училища, в което се осъществява прием на ученици след завършено основно образование (осми клас) в паралелка с професия "организатор на малко предприятие" (известна като профил "Бизнес и финанси").
 
   Извънкласните форми на работа в училището са насочени главно в областта на физкултурата (баскетбол, футбол, волейбол, тайкуондо, спортни танци и др. ). Отборите на училището редовно вземат призови места при участие в районни и градски първенства в различните възрастови групи. През последните години до градско първенство достигат отборите по: баскетбол-момчета и девойки, волейбол-момичета, хандбал-момичета, девойки и юноши, тенис на маса-момчета, шахмат-среден курс и горен курс, бадмингтон-момчета, девойки и юноши, лека атлетика-момичета и момчета, плуване и др.
 
   Естествената симбиоза на възпитаване на интерес и постигане на определени успехи, както при изучаването на природоматематическита и хуманитарни дисциплини, така и при формиране на интерес към физкултурата и спорта дава основания да очакваме пълна реализация на нашите възпитаници след завършване на училище, което ще бъде и най-добрата оценка за целия колектив.