История и традиции

История на училището

 

Училището е създадено през 1960 година като основно, преминало през етапите на средно политехническо училище, реална гимназия до съвременно средно общообразователно училище.

Сега 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов" е утвърдено столично училище със свой облик и стил на работа. То е едно от двете средни училища в район "Изгрев". В него се обучават около 1600 деца от първи до дванадесети клас.

 

От 1994 година обучението в гимназиалната етап е профилирано, като се осъществяна прием с интензивно изучаване на английски език.

 

От 1997 година приемът след седми клас се осъществява в 3 паралелки природоматематически профил(специалности "Информатика", "Математика", "Науки за Земята"). Приоритети в обучението са подготовката по природоматематическите дисциплини и компютърното обучение.

 

Възпитаването на траен интерес към математиката е намерил израз в организирането на Коледни и Великденски математически състезания. През 1993 година стартира първото Коледно математическо състезание с около 300 участници от 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов". Великденското математическо състезание (със запазена марка на 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов") вече се провежда в София, Варна. Плевен, Русе, Шумен, Пловдив, Кюстендил, Сандански, Димитровград, с над 6000 участници от цялата страна. Задачите и класирането редовно се публикуват в списание "Математика".

 

Училището днес

 

В начален етап са заложени избираеми учебни часове по Математика и Български език. От първи клас, всички паралелки са с ранно изучаване на английски език.

 

В началото на прогимназиален етап (5 клас) се формират паралелки с избираеми часове по математика, български език, география и икономика, изобразително изкуство и руски език от ученици завършили начален курс в 119 СУ "Академик Михаил Арнаудов" и други училища.

 

През учебната 2023-2024 година, гимназиален етап има 4 профилирани паралелки: Хуманитарни науки, Природни науки, Икономическо развитие, Чужди езици с изучаване на Руски език.

 

Извънкласните форми на работа в училището са насочени главно в областта на спорта (баскетбол, футбол, волейбол, бейзбол, тайкуондо, спортни танци и др. ). Отборите на училището редовно вземат призови места при участие в районни и градски първенства в различните възрастови групи. През последните години до градско първенство достигат отборите по: баскетбол-момчета и девойки, волейбол-момичета, хандбал-момичета, девойки и юноши, тенис на маса-момчета, шахмат-среден курс и горен курс, бадмингтон-момчета, девойки и юноши, лека атлетика-момичета и момчета, плуване и др.