Начален етап

Вътрешноучилищна квалификация на учителите от начален етап

Измина първата седмица от вътрешноучилищната квалификация на учителите от начален етап. Много се забалявахме и научихме полезни неща, които да използваме в ежедневната си работа.

Представяне на електронна книга в 4г клас

Представяне на електронна книга в 4г клас с класен ръководител Биляна Крумова. Учениците показаха, че ученето по Човекът и природата може да бъде интересно, полезно и приятно.

Откритият урок е част от План за иновации на 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" за учебната 2017/ 2018 година.

Страници