Начален етап

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ ПО БАНКОВ ПЪТ И ЯВЯВАЩИ СЕ В 119. СУ НА КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 2018

Вътрешноучилищна квалификация на учителите от начален етап

Измина първата седмица от вътрешноучилищната квалификация на учителите от начален етап. Много се забалявахме и научихме полезни неща, които да използваме в ежедневната си работа.

Страници