Начален етап

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТАИ НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАПИСАНИ ПО БАНКОВ ПЪТ И ЯВЯВАЩИ СЕ В 119. СУ НА КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ 2018

Вътрешноучилищна квалификация на учителите от начален етап

Измина първата седмица от вътрешноучилищната квалификация на учителите от начален етап. Много се забалявахме и научихме полезни неща, които да използваме в ежедневната си работа.

Представяне на електронна книга в 4г клас

Представяне на електронна книга в 4г клас с класен ръководител Биляна Крумова. Учениците показаха, че ученето по Човекът и природата може да бъде интересно, полезно и приятно.

Откритият урок е част от План за иновации на 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" за учебната 2017/ 2018 година.

Открит урок "Празници - официални и битови", 2а клас

Открит урок "Празници - официални и битови", 2а клас с класен ръководител Диана Кръстева. Бе показано приложение Plickers, което е лесно и забавно за проверка на новите знания. Откритият урок е във връзка с изпълнение на План за иновации на 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" за учебната 2017/ 2018 година.

Формите в човешкото тяло - храносмилателна система. Музейко в 2Е клас.

Днес Музейко бяха наши гости. Целта на посещението беше изнесена презентация на тема: Формите в човешкото тяло – Храносмилателна система. Чрез модели и презентация децата се запознаха с храносмилателната система на човека. Научиха любопитни факти за формите в природата и формите в човешкото тяло. Учениците работиха  в екип. Приложиха наученото в изработването на модел на храносмилателна система от въжета, балони и сламки.

Интерес и различен час с Музейко!

https://photos.app.goo.gl/Wkri8jFN9c95CqaF3

Открит урок по околен свят на тема "Растения в природата" във 2Б клас

Открит урок по околен свят на тема "Растения в природата" с ръководител г-жа Е. Минкова и децата от 2."Б" клас. 

По групи се засадиха селскостопански, градински и декоративни растения. Проектът е за наблюдение и грижа. Ежеседмично учениците ще записват резултати по различни критерии за развитието и растежа на растенията.

Страници