Документи

Публикуван Документ Размер
13.09.18 PDF icon Учебен план на 9 клас за учебната 2018/2019 година 1.81 MB
29.09.17 PDF icon Учебен план на 8Г клас за учебната 2017/2018 година 474.16 KB
29.09.17 PDF icon Учебен план на 8В клас за учебната 2017/2018 година 471.34 KB
29.09.17 PDF icon Учебен план на 8Б клас за учебната 2017/2018 година 471.41 KB
29.09.17 PDF icon Учебен план на 8А клас за учебната 2017/2018 година 473.75 KB
29.09.17 PDF icon Учебен план на 6 клас за учебната 2017/2018 година 486.67 KB
29.09.17 PDF icon Учебен план на 5Е клас за учебната 2017/2018 година 426.7 KB
29.09.17 PDF icon Учебен план на 5Г и 5Д клас за учебната 2017/2018 година 428.15 KB
29.09.17 PDF icon Учебен план на 5В клас за учебната 2017/2018 година 428.52 KB
29.09.17 PDF icon Учебен план на 5А и 5Б клас за учебната 2017/2018 година 431.85 KB
29.09.17 PDF icon Учебен план за първи и втори клас за учебната 2017/2018 година 563.76 KB
18.02.15 Microsoft Office document icon У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н профил „Чуждоезиков” 8г 135 KB
18.02.15 Microsoft Office document icon У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н профил „ТЕХНОЛОГИЧЕН – СТОПАНСКИ МЕНИДЖМЪНТ” 8в 178 KB
18.02.15 Microsoft Office document icon У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н профил „ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКИ” 8б 125.5 KB
18.02.15 Microsoft Office document icon У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н профил „ХУМАНИТАРЕН” 8 а 135 KB
18.02.15 Microsoft Office document icon У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н 5-8 клас / прогимназиален етап/ 120 KB
14.09.14 Microsoft Office document icon Учебен план на 8г клас - профил „Чуждоезиков"- прием 2014-2015година 135 KB
14.09.14 Microsoft Office document icon Учебен план на 8в клас - профил „Технологичен”- прием 2014-2015година 178 KB
14.09.14 Microsoft Office document icon Учебен план на 8б клас - профил „Природоматематически”- прием 2014-2015година 125.5 KB
14.09.14 Microsoft Office document icon Учебен план на 8а клас - профил „ХУМАНИТАРЕН”- прием 2014-2015година 135 KB
14.09.14 Microsoft Office document icon Учебен план за 5 клас - прием 2014-2015 година 120 KB
22.09.13 Файл УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 8в- 2013-2014г. 43.26 KB
22.09.13 Файл УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 8б- 2013-2014г. 40.17 KB
22.09.13 Файл УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 8а - 2013-2014г. 43.3 KB
22.09.13 Microsoft Office document icon УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН - 5д - 2013-2014г. 82.5 KB

Страници