Прием след 4. клас 2019-2020

03.07.2019 г.

Приети ученици и свободни места в прогимназиален етап към 03.07.2019 г.

19.06.2019 г.

СВОБОДНИ МЕСТА В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП КЪМ 19.06.2019 Г.

 

12.06.2019 г.

НЯМА СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ПРИЕМ В 5. КЛАС
Следваща дата за обявяване на свободни места: 20.06.2019 г.

 

06.06.2019 г.
PDF icon РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на учениците, завършили 4. клас в 119. СУ за учебната 2019-2020


ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 119. СУ


Във връзка с Наредба №10, чл.41, ал.1, т. 1 и решение на ПС, ръководството на 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов” информира учениците и техните родители за

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ СЛЕД 4. КЛАС

Учениците ще бъдат разпределени в 7 паралелки /по равен брой ученици/ в зависимост от избираемите учебни часове в 5. клас, които са 2,5 часа седмично.

Подборът ще се осъществи чрез резултатите от националното външно оценяване и оценки от Удостоверението за завършен начален етап.

Паралелките в зависимост от избираемите  учебни часове са отразени в следната таблица:

 

 

Избираеми учебни часове

5. клас

Балообразуващи

точки от НВО

Оценки от Удостоверението за завършен начален етап

; 5б

ЕЗИЦИ

Английски език

34

1

3.БЕЛ

БЕЛ + АЕ

 

Руски език

51

1.5

 

 

Природни науки

География

34

1

3.ЧиП

ЧиП + Математика

 

Човек и природа

51

1.5

 

 

; 5д; 5е; 5ж

М/БЕЛ

Български език и литература

34

1

БЕЛ + 2.М

БЕЛ + Математика

 

Математика

51

1.5

 

 

След обявяване на резултатите от Националното външно оценяване, родителите подават заявление за избираеми учебни часове /Приложение №1/
от 28.05. до 29.05.2019 г. при класните ръководители.

ОБЯВЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО в паралелките: 06.06.2019 г.

УЧЕНИЦИ ОТ ДРУГИ УЧИЛИЩА ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ, АКО ИМА СВОБОДНИ МЕСТА В ПАРАЛЕЛКИТЕ /ДО ЗАПЪЛВАНЕ НА 26 УЧЕНИЦИ В КЛАС/.

СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА: 12.06.2019 Г.

УСЛОВИЯТА ЗА ПРИЕМ СА СЪЩИТЕ КАТО ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 119.СУ.