Реализация

Реализация на учениците, завършили седми клас през учебната 2013/2014 година
         Учебната 2013/2014 година са завършили успешно 111 ученика, разпределени в пет паралелки със съответния профил: езиков, математически, природонаучен, спортен.
         Внушителен брой наши ученици (29) продължават образованието си в Американския колеж и престижни езикови гимназии.
         Най-многобройна е групата (34) предпочели обучението в професионалните гимназии ( в т. ч. НТБГ и НФСГ )
         Седем от нашите седмокласници са успели да отговорят на високите изисквания за място в СМГ и НПМГ.
         23 са завършилите седми клас, които вече са възпитаници на предпочитаните СОУ като 73 СОУ, 18 СОУ, 35 СОУ, 22 СОУ, 31 СУЧЕМ и др.
         Тази година в нашето училище продължават 12 от досегашните ни ученици.

 

 

Обобщена информация за реализацията на 12 клас – 2013/2014 г.
                                                                                                                                                                                           

Име на университета Брой приети ученици
   
УНСС            13
Софийски университет 21
Нов Български университет   2
Библиотекарски институт   2
Технически университет   1
Лесотехнически университет   1
Ветринарна медицина – Стара Загора   1
Медицинска академия   1
Стопанска Академия- Свищов   1
В чужбина   1
Не са кандидатствали   9
Не са приети   2
Няма сведения   2
Не се е дипломирал   1

 
 
Общ брой ученици:  58
Приети във ВУЗ: 44