Прием след 7. клас за учебната 2018/2019 в 119 СУ

Профил "Хуманитарни науки"

Английски език, втори чужд език – Руски или Френски

—1 паралелка – 26 ученици – без квоти
—Профилиращи предмети
—Български език и литература,
—История и цивилизация;
—Балообразуващи оценки
—3 х изпит по Български език и литература
—изпит по Математика
—оценка от свидетелството за 7кл. по Български език и литература
—оценка от свидетелството за 7кл. по История и цивилизация
 

Профил "Природни науки"

Английски език, втори чужд език – Руски език

—1 паралелка – 26 ученици – без квоти
Профилиращи предмети
—Биология и здравно образование,
—Химия и опазване на околната среда,
Балообразуващи оценки
3 х изпит Математика
1 x изпит по Български език и литература
—оценка от свидетелството за 7кл. по Биология и здравно образование
—оценка от свидетелството за 7кл. по Химия и опазване на околната среда

 

Профил "Софтуерни и хардуерни науки"

Английски език, втори чужд език – Руски език

—1 паралелка – 26 ученици – без квоти
Профилиращи предмети
—Информатика,
—Информационни технологии;

Балообразуващи оценки
1 x изпит Български език и литература
3 х изпит Математика
—оценка от свидетелството за 7кл. по Математика
—оценка от свидетелството за 7кл. по Информационни технологии

 

Профил "Чужди езици"

Руски език, втори чужд език - английски/френски

1 паралелка – 26 ученици – без квоти
Профилиращи предмети:
Руски език, ІІ ЧЕ  Английски/Френски език

Балообразуващи оценки
1 х изпит по Математика
3 х изпит по Български език и литература
оценка от свидетелството за 7кл. по Чужд език
оценка от свидетелството за 7кл. по Български език и литература