Прием след 7. клас за учебната 2024/2025 в 119 СУ

 

ПРОФИЛ "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ"

Английски език, втори чужд език – Руски/Испански

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Български език и литература
 • История и цивилизация

Балообразуващи оценки:

 • 3 х изпит по Български език и литература
 • 1 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по История и цивилизация

 

ПРОФИЛ
"ПРИРОДНИ НАУКИ"

Английски език, втори чужд език – Руски/Испански

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Балообразуващи оценки

 • 2 х изпит Математика
 • 2 x изпит по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Химия и опазване на околната среда

 

ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Руски език, втори чужд език - Английски/Испански

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Руски език
 • Втори чужд език - Английски/Френски

Балообразуващи оценки:

 • 1 х изпит по Математика
 • 3 х изпит по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по чужд език
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература

 

 ПРОФИЛ "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Английски език, втори чужд език - Руски/Испански

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • География и икономика
 • Чужд език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по География и икономика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по чужд език

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2024/2025 година започват.

Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;

Писмо на РУО София-град до родителите

График на дейностите

 

PDF icon Държавен план прием в област София-град

Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности

PDF icon Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование (615.5 KB)

PDF icon СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ СОУ (570.9 KB)