Прием след 7. клас за учебната 2020/2021 в 119 СУ


27.08.2020 г.
СВОБОДНИ МЕСТА и график на дейностите по приема на ученици в VIII клас за уч. 2020/2021 след IV класиране


PDF icon Свободни места след трети етап на класиране за прием в 8. клас

 

ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 

ПРОФИЛ "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ"

Английски език, втори чужд език – Руски/Френски

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • Философия

Балообразуващи оценки:

 • 3 х изпит по Български език и литература
 • 1 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по История и цивилизация

 

ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

Английски език, втори чужд език – Руски език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • География и икономика

Балообразуващи оценки

 • 2 х изпит Математика
 • 2 x изпит по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Химия и опазване на околната среда

 


ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Руски език, втори чужд език - Английски/Френски

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Руски език
 • Втори чужд език - Английски/Френски
 • Български език и литература

Балообразуващи оценки:

 • 1 х изпит по Математика
 • 3 х изпит по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Чужд език
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература