Прием след 7. клас за учебната 2019/2020 в 119 СУ

 

ПРОФИЛ "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ"

Английски език, втори чужд език – Руски/Френски

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Български език и литература
 • История и цивилизация
 • Философия

Балообразуващи оценки:

 • 3 х изпит по Български език и литература
 • 1 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по История и цивилизация

 

ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

Английски език, втори чужд език – Руски език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда
 • География и икономика

Балообразуващи оценки

 • 3 х изпит Математика
 • 1 x изпит по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Химия и опазване на околната среда

 

ПРОФИЛ
"СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ"

Английски език, втори чужд език – Руски език

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Информатика
 • Информационни технологии
 • Математика

Балообразуващи оценки:

 • 1 x изпит Български език и литература
 • 3 х изпит Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Информационни технологии
ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Руски език, втори чужд език - Английски/Френски

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Руски език
 • Втори чужд език - Английски/Френски
 • Български език и литература

Балообразуващи оценки:

 • 1 х изпит по Математика
 • 3 х изпит по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Чужд език
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература