Прием след 7. клас за учебната 2024/2025 в 119 СУ

 

ПРОФИЛ "ХУМАНИТАРНИ НАУКИ"

Английски език, втори чужд език – Руски/Испански

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Български език и литература
 • История и цивилизация

Балообразуващи оценки:

 • 3 х изпит по Български език и литература
 • 1 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по История и цивилизация

 

ПРОФИЛ "ПРИРОДНИ НАУКИ"

Английски език, втори чужд език – Руски/Испански

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети

 • Биология и здравно образование
 • Химия и опазване на околната среда

Балообразуващи оценки

 • 2 х изпит Математика
 • 2 x изпит по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Биология и здравно образование
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Химия и опазване на околната среда

 


ПРОФИЛ "ЧУЖДИ ЕЗИЦИ"

Руски език, втори чужд език - Английски/Испански

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • Руски език
 • Втори чужд език - Английски/Френски

Балообразуващи оценки:

 • 1 х изпит по Математика
 • 3 х изпит по Български език и литература
 • Оценка от свидетелството за основно образование по чужд език
 • Оценка от свидетелството за основно образование по Български език и литература

 

 

ПРОФИЛ "ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ"

Английски език, втори чужд език - Руски/Испански

1 паралелка – 26 ученици – без квоти

Профилиращи предмети:

 • География и икономика
 • Чужд език

Балообразуващи оценки:

 • 2 х изпит по Български език и литература
 • 2 х изпит по Математика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по География и икономика
 • Оценка от свидетелството за основно образование по чужд език

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА СЛЕД VII КЛАС

Уважаеми седмокласници,

уважаеми родители/настойници,

Уведомяваме Ви, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавните и общинските училища за учебната 2023/2024 година започват.

 

 

Класираните ученици се записват в VIII клас, като подават следните документи:
1. заявление до директора;
2. оригинал на свидетелство за основно образование;

PDF icon Писмо на РУО София-град до родителите

PDF icon График на дейностите за организацията

PDF icon Държавен план прием в област София-град

 PDF icon Изпит за проверка на способностите.pdf (113.94 KB)

Файл Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите (16.89 KB)

PDF icon Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности от професии за насочване на ученици след завършено основно образование (615.5 KB)

PDF icon СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ СОУ (570.9 KB)