Моделът 1:1 – устройство за всеки ученик

Обмен на добри практики и работа по модела "1:1" в ЕГ "Иван Вазов" - Пловдив

Участие на учители и ученици от 8 клас в  НП "Иновации в действие". Мобилността е в град Пловдив, ЕГ "Иван Вазов" за обмен на добри практики и работа по модела "1:1".

РАЗГЛЕДАЙТЕ ОЩЕ СНИМКИ ОТ ПОСЕЩЕНИЕТО