ERASMUS+

Първа транснационална среща по проект REFORM, програма "Еразъм+" КД2

Първа транснационална среща по проект REFORM 2018-1-BG01-KA201-047903, програма "Еразъм+" КД2. Координатор на проекта е 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов" и Вeржиния Трайкова - педагогически съветник. Партньори по проекта са: Сдружение "Знам и мога" - България, Danmar Computers LLC - Полша, Olympic Training and Consultig LTD - Гърция, CESIE - Италия, Agrupamento de Escolas Jose Estevao - Португалия.

Erasmus Days в 119. СУ!

Представяне на  европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ за учители и ученици в 119. СУ "Акад. МИхаил Арнаудов".


Инициативата е под патронажа на президента на Европейския парламент, Антонио Таяни, и Европейския комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич.

Представяне на реализирани проекти по програма "Еразъм+" КД1 и КД2

Представяне на проекти по програма "Еразъм+" КД1 и КД2: "По-сигурни днес и утре" 2017-1-BG01-KA101- 035748 и "Greetings from tomorrow" 2016-1-FR01- KA219-024030_4

Обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци .."

Презентация на обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018.

Участници:

1. Диана Кръстева

2. Ирина Бъчварова

Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци - обучение за начални учители

Обучение за учители от начален етап във връзка с проект "По-сигурни днес утре", програма "Еразъм+" КД1, обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018.

Обучението се проведе от Диана Кръстева - начален учител и участник в обучителния курс. Бяха споделени методи и техники за включване на деца - бежанци, мигранти и от малцинсвени групи.

Приемане и разбиране на другите - открит урок на Вержиния Трайкова в 9А клас

Открит урок във връзка с приемане и разбиране на другите, проведен от педагогическия съветник Вержиния Трайкова в часа на класа на 9а клас. Вержиния Трайкова е участник в проект "По-сигурни днес и утре", програма "Еразъм+", обучителен курс: "Всички деца са специални", Севиля, Испания, 11.06.2018 - 15.06.2018 г.

Приемане на другите - открит урок по проект „По-сигурни днес и утре“

Открит урок – „Приемане на другите“ по проект „По-сигурни днес и утре“, програма „Еразъм+“ КД1 с уеници от 9а клас и учител по английски език - Ирина Бъчварова, участник в обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото", проведен в Лимасол, Кипър през периода 21.05.2018 - 25.05.2018.
Час по английски език, посветен на толерантността и преодоляването на стереотипи и предразсъдъци

Час по английски език, посветен на толерантността и преодоляването на стереотипи и предразсъдъци. Часът бе проведен от Елина Иванова - учител по английски език и участник в проект "По-сигурни днес и утре", програма "Еразъм+" КД1, обучителен курс "Разнообразно и интеркултурно учене в класната стая", проведен в Болоня, Италия, 22.10.2017 - 28.10.2017 г.

"Различни. Как да ги приобщим?" - oткрит урок по проект „По-сигурни днес и утре“, „Еразъм+“

Открит урок по проект „По-сигурни днес и утре“ по програма „Еразъм+“ КД1 – „Различни. Как да ги приобщим?“,проведен с ученици от 10б клас, учител  Силвия Манова - учител по география и участник в обучителен курс "Интегриране на деца от малцинства, мигранти и бежанци в европейските училища и обществото" - Лимасол, Кипър, 21.05.2018 - 25.05.2018.

Страници