T-BOX

Трета транснационална среща – 25-26.11.2018 г. Оденсе, Дания

Обсъдено бе създаване на въпросник за оценка на Т-Вох картите от учителите, създаването на критерии за избор на учители, които да вземат участие впрое тестването на картите. Методите за работа и консултация, както и въпросника за обратна връзка. Беше представен прототипа на Т-ВОХ приложението, което предстои да бъде използвано от учителите в класната стая.

Erasmus Days в 119. СУ!

Представяне на  европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програма „Еразъм+“ за учители и ученици в 119. СУ "Акад. Михаил Арнаудов".

 

Инициативата е под патронажа на президента на Европейския парламент, Антонио Таяни, и Европейския комисар по Образованието, културата, младежта и спорта, Тибор Наврачич.

 

Втора транснационална среща – 4-5 април 2018 г., гр. Майа, Португалия

Обсъдиха се дейностите, извършени до момента, дискутираха се вида и функционалността на Т-Вох картите и фрамата и визията на кутията. Обсъдиха се стратегиите за бъдещите дейности по разпространение на резултатите, както и начините за оценяване на продукта от страна на учителите по време и след изтичане на тест-периода. 

Презентация на проекта T-BOX пред учителите в 119 СУ

На 17.01.2018 г. се проведе среща с ръководството и учителите за представяне на проект Т-ВОХ. Учителите бяха запознати с дейностите, които предстои да бъдат извършени.

 

Първа транснационална среща - 02-03.11.2017 г., София

На 02.11. и 03.11.2017 г.  119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ бе домакин на първата транснационална среща по проект Т-Вох, програма Еразъм+, КД 2, „Стратегически партньорства“ в сферата на „Училищно образование“.