Документи

Публикуван Документ Размер
04.12.18 PDF icon График за провеждане на класни работи през първи срок на учебната 2018-2019 262.85 KB
03.10.18 PDF icon График за провеждане на консултации по учебни предмети - 1. срок 2018-2019 110.91 KB
27.09.18 Office spreadsheet icon ГРАФИК класни и контролни работи през 1. срок 2018-2019 за 8-12 клас 38.5 KB
27.09.18 Office spreadsheet icon ГРАФИК класни и контролни работи през 1. срок 2018-2019 за 5-7 клас 35.5 KB
18.09.18 PDF icon Дневен режим за учебната 2018/2019 г. 244.11 KB
11.07.18 PDF icon ГРАФИК на поправителни изпити на ученици в дневна форма - септември 2018 г. 54.66 KB
11.07.18 PDF icon ГРАФИК изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - 2 попр.сесия 124.14 KB
29.06.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити и на изпити за оформяне на оценка 82.65 KB
13.06.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение X, XI клас - първа поправителна сесия 134.35 KB
25.04.18 PDF icon ГРАФИК изпити на ученици в 12. клас /СФО/ - втора поправителна сесия 111.54 KB
21.03.18 PDF icon График изпити на ученици в самостоятелна форма - първа поправителна сесия 100.34 KB
06.03.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на класните ръководители 1.29 MB
20.02.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане на контролни и класни 8-12 КЛАС - II срок на уч. 2017-2018 г. 643.88 KB
20.02.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане на контролни и класни 5-7 КЛАС - II срок на уч. 2017-2018 г. 520.43 KB
20.02.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане на консултации по предмети - II срок на уч. 2017-2018 г. 517.7 KB
12.02.18 PDF icon Училищна програма за целодневна организация на учебния процес 3.05 MB
12.02.18 PDF icon Дневен режим за учебната учебната 2017/2018 г. 638.03 KB
15.12.17 PDF icon График изпити на ученик в индивидуална форма на обучение X клас - редовна сесия 223.47 KB
08.12.17 PDF icon График за провеждане изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение 9-12 клас 224.03 KB
04.12.17 PDF icon График за провеждане на класни работи за първия учебен срок на учебната 2017-2018 г. 336.17 KB
02.10.17 PDF icon Програма за целодневна организация на учебния ден в 119 СУ 3.14 MB
27.09.17 PDF icon ГРАФИК за провеждане на консултации по предмети - I уч.срок 2017-2018 112.5 KB
27.09.17 Office spreadsheet icon График за провеждане на контролни и класни за I уч. срок за 8 - 12 клас 35.5 KB
27.09.17 Office spreadsheet icon График за провеждане на контролни и класни за I уч. срок за 5 - 7 клас 33 KB
14.09.17 PDF icon Дневен режим за учебната 2017-2018 г. 570.7 KB

Страници