Документи

Публикуван Документ Размер
03.12.21 PDF icon График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021-202 510.76 KB
03.12.21 PDF icon График за провеждане на класни работи за първи учебен срок на учебната 2021-2022 г. 321.47 KB
05.10.21 PDF icon График за втори час на класа през първи срок на учебната 2021-2022 732.57 KB
04.10.21 PDF icon График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година 502.04 KB
12.07.21 PDF icon ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение в XI клас /поправителна сесия/ 204.99 KB
01.07.21 PDF icon ГРАФИК на поправителни изпити (юли 2021 г.) на ученици в дневна форма на обучение 271.68 KB
19.02.21 PDF icon График за втори час на класа за втори срок на учебната 2020-2021 639.53 KB
05.10.20 PDF icon График за провеждане на контролни и класни за I срок за 8-12 клас 586.67 KB
05.10.20 PDF icon График за провеждане на контролни и класни за I срок за 5-7 клас 596.94 KB
05.10.20 PDF icon График за провеждане на консултации по учебни предмети - I учебен срок на учебната 2020-2021 528.1 KB
24.09.20 PDF icon График за втори час на класа за първи срок на учебната 2020-2021 640.19 KB
13.07.20 PDF icon ГРАФИК на поправителни изпити (септември 2020 г.) на ученици в дневна форма на обучение 69.8 KB
17.03.20 PDF icon ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 година 125.63 KB
02.03.20 PDF icon ГРАФИК за провеждане на втори час на класа 2019/2020 г. 202.34 KB
21.02.20 PDF icon ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи през II срок на учебната 2019-2020 г. 8-12 КЛАС 688.1 KB
21.02.20 PDF icon ГРАФИК за провеждане на контролни и класни работи през II срок на учебната 2019-2020 г. 5-7 КЛАС 694.29 KB
13.02.20 PDF icon График за провеждане на консултации по учебни предмети - II учебен срок на учебната 2019/2020 172.34 KB
10.10.19 PDF icon График на извънкласните дейности в 119. СУ “Академик Михаил Арнаудов” 76.37 KB
04.10.19 PDF icon График за провеждане на консултации по учебни предмети - I учебен срок на учебната 2019/2020 52.18 KB
04.10.19 PDF icon График за провеждане на контролни и класни за I срок за 5 - 7 клас 113.42 KB
04.10.19 PDF icon График за провеждане на контролни и класни за I срок за 8 - 12 клас 96.71 KB
18.06.19 PDF icon ГРАФИК за провеждане изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение Х, XI клас – първа поправителна сесия 126.96 KB
30.04.19 PDF icon ГРАФИК за провеждане на класни работи - II срок на учебната 2018-2019 г. 350.52 KB
28.02.19 PDF icon ГРАФИК на седмични консултации на класните ръководители - 2. срок 2018-2019 1.22 MB
19.02.19 PDF icon График за провеждане на консултации по предмети през 2. срок 2018-2019 92.06 KB

Страници