Документи

Публикуван Документ Размер
10.10.19 PDF icon График на извънкласните дейности в 119. СУ “Академик Михаил Арнаудов” 76.37 KB
04.10.19 PDF icon График за провеждане на консултации по учебни предмети - I учебен срок на учебната 2019/2020 52.18 KB
04.10.19 PDF icon График за провеждане на контролни и класни за I срок за 5 - 7 клас 113.42 KB
04.10.19 PDF icon График за провеждане на контролни и класни за I срок за 8 - 12 клас 96.71 KB
18.06.19 PDF icon ГРАФИК за провеждане изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение Х, XI клас – първа поправителна сесия 126.96 KB
30.04.19 PDF icon ГРАФИК за провеждане на класни работи - II срок на учебната 2018-2019 г. 350.52 KB
28.02.19 PDF icon ГРАФИК на седмични консултации на класните ръководители - 2. срок 2018-2019 1.22 MB
19.02.19 PDF icon График за провеждане на консултации по предмети през 2. срок 2018-2019 92.06 KB
19.02.19 Office spreadsheet icon График за провеждане на контролни и класни работи през 2. срок 2018-19 /8-12 клас/ 38.5 KB
19.02.19 Office spreadsheet icon График за провеждане на контролни и класни работи през 2. срок 2018-2019 /5-7 клас/ 41 KB
18.12.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане изпитите на ученици в самостоятелна форма на обучение X-XII клас, редовна сесия 120.62 KB
04.12.18 PDF icon График за провеждане на класни работи през първи срок на учебната 2018-2019 262.85 KB
03.10.18 PDF icon График за провеждане на консултации по учебни предмети - 1. срок 2018-2019 110.91 KB
27.09.18 Office spreadsheet icon ГРАФИК класни и контролни работи през 1. срок 2018-2019 за 8-12 клас 38.5 KB
27.09.18 Office spreadsheet icon ГРАФИК класни и контролни работи през 1. срок 2018-2019 за 5-7 клас 35.5 KB
18.09.18 PDF icon Дневен режим за учебната 2018/2019 г. 244.11 KB
11.07.18 PDF icon ГРАФИК на поправителни изпити на ученици в дневна форма - септември 2018 г. 54.66 KB
11.07.18 PDF icon ГРАФИК изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение - 2 попр.сесия 124.14 KB
29.06.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане на поправителни изпити и на изпити за оформяне на оценка 82.65 KB
13.06.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение X, XI клас - първа поправителна сесия 134.35 KB
25.04.18 PDF icon ГРАФИК изпити на ученици в 12. клас /СФО/ - втора поправителна сесия 111.54 KB
21.03.18 PDF icon График изпити на ученици в самостоятелна форма - първа поправителна сесия 100.34 KB
06.03.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на класните ръководители 1.29 MB
20.02.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане на контролни и класни 8-12 КЛАС - II срок на уч. 2017-2018 г. 643.88 KB
20.02.18 PDF icon ГРАФИК за провеждане на контролни и класни 5-7 КЛАС - II срок на уч. 2017-2018 г. 520.43 KB

Страници