Документи

Публикуван Документ Размер
21.09.23 PDF icon Дневен режим за учебната 2023-2024 580.65 KB
14.07.23 PDF icon График за провеждане на изпит на ученик в самостоятелна форма - втора поправителна сесия (септември) 89.75 KB
19.06.23 PDF icon ГРАФИК на дейностите по прием в 5. клас в 119. СУ за учебната 2023-2024 г. 86.82 KB
20.02.23 PDF icon График за провеждане на контролни работи през втори учебен срок на учебната 2022-2023 229.81 KB
20.02.23 PDF icon График за провеждане на седмични консултации на класните ръководителите - втори учебен срок на учебната 2022-2023 231.18 KB
14.02.23 PDF icon График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети за втори учебен срок на учебната 2022-2023 549.3 KB
13.02.23 PDF icon График изпити за оформяне на срочни оценки на ученици в дневна форма на обучение 175.9 KB
13.02.23 PDF icon Седмично разписание на учебните часове за втори учебен срок на учебната 2022-2023 319.21 KB
13.02.23 PDF icon График за провеждане на класни работи през втори учебен срок на учебната 2022-2023 142.76 KB
04.01.23 PDF icon График олимпиади и състезания 2022-2023 93.81 KB
05.12.22 PDF icon График за провеждане на класни работи през първи срок на учебната 2022-2023 317 KB
24.10.22 PDF icon График за провеждане на седмични консултации на класните ръководителите - първи срок на учебната 2022-2023 223.39 KB
16.09.22 PDF icon ГРАФИК ЗА консултиране по учебни предмети за 1. срок на учебната 2022-2023 58.46 KB
15.09.22 PDF icon Дневен режим за учебната 2022-2023 620.19 KB
11.05.22 PDF icon График за провеждане на класни работи V-VII клас през втория срок на учебната 2021-2022 187.83 KB
03.05.22 PDF icon График за провеждане на класни работи VIII-XII клас през втория срок на учебната 2021-2022 150.6 KB
18.03.22 PDF icon График за дежурства на учителите през II срок на учебната 2021-2022 г. 117.44 KB
04.03.22 PDF icon График за провеждане на консултации по предмети - втори срок на учебната 2021-2022 168.37 KB
25.02.22 PDF icon ГРАФИК за провеждане на седмични консултации на класните ръководители за втори учебен срок 2021-2022 1.35 MB
03.12.21 PDF icon График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма на обучение за учебната 2021-202 510.76 KB
03.12.21 PDF icon График за провеждане на класни работи за първи учебен срок на учебната 2021-2022 г. 321.47 KB
05.10.21 PDF icon График за втори час на класа през първи срок на учебната 2021-2022 732.57 KB
04.10.21 PDF icon График за провеждане на консултации на учителите по учебни предмети за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година 502.04 KB
12.07.21 PDF icon ГРАФИК за провеждане на изпити на ученици в самостоятелна форма на обучение в XI клас /поправителна сесия/ 204.99 KB
01.07.21 PDF icon ГРАФИК на поправителни изпити (юли 2021 г.) на ученици в дневна форма на обучение 271.68 KB

Страници