Онлайн/ офлайн ефективност

Онлайн/ офлайн ефективност - проект в партньорство с фондация "Америка за България"

На 4 януари 2021 г. в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ стартира реализирането на проект „Онлайн/ офлайн ефективност“. Проектът е спечелен в конкурс „Онлайн учене“ и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.