Онлайн/ офлайн ефективност

Обучение за разработване на учебно съдържание по метода "разбиране чрез дизайн"

Учители от столичното 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ участваха в обучение за разработване на учебно съдържание по метода "разбиране чрез дизайн". Обучението е част от проекта "Онлайн/ офлайн ефективност" и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за България". Обучението е с практическа насоченост и беше водено от заместник-директора на Немската езикова гимназия "Гьоте" в Бургас Петя Петрова. 

 

Участниците споделиха и опита на гимназията от провеждането на проектни седмици - иновация, която е най-мащабна за страната.

Открити уроци за използване на метода "Кооперативно учене" по проект „Онлайн/ офлайн ефективност“

В периода 20-22 април 2021 по проект „Онлайн/ офлайн ефективност“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, се проведоха редица открити уроци, в които можехме да наблюдаваме използването на метода "кооперативно учене". Участие взеха ученици от 8 клас и колегите: Теодора Райковска, Симона Кнежевич, Симон Желязков, Мария Ангелова, Мария Янкова и Юрий Боянов. 

Учителите демонстрираха висок професионализъм, майсторско използване на нови методи, умения за фасилитиране на групова работа, изготвяне на критерии за стимулиране на самооценяването на учениците и даването на позитивна обратна връзка.

Учениците от своя страна успяха да се включат в различни групи, изпълнявайки определените им роли, да развият уменията си за презентиране и да се забавляват, докато учат сложни граматически понятия, литературни жанрове и се запознават със световни забележителности.

През следващите седмици очакваме да разберем как може да се реализира "кооперативно учене" в онлайн среда.

Открит урок за използване на метода "кооперативно учене" в час по изобразително изкуство на 4д клас

На 14.04.2021 се проведе открит урок за използване на метода "кооперативно учене" в час по изобразително изкуство на 4д клас. Проявата е част от проект "Онлайн/ офлайн ефективност", който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация "Америка за БЪлгария".

Онлайн/ офлайн ефективност - проект в партньорство с фондация "Америка за България"

На 4 януари 2021 г. в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов“ стартира реализирането на проект „Онлайн/ офлайн ефективност“. Проектът е спечелен в конкурс „Онлайн учене“ и се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.