Реализирани проекти

Откриване на "Стая на открито", финансирана по проект от Национална кампания "Чиста Околна Среда" и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам"

Откриване на "Стая на открито", финансирана по проект от Национална Кампания "Чиста Околна Среда" и обявения от МОСВ  и ПУДООС конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам". 


Проектът "Стените на славата" на 12а клас

Всяка година учениците от 12 клас правят различни проекти по предмета свят и личност. Тази година 12 ,,а’’ взе решението  да украси стените в стаите по български език и литература, английски и руски език, математика, физика, биология, химия, география и история с портрети на знаменити личности, подпомогнали развитието в определената сфера. Проектът "Стените на славата" се осъществи с подкрепата и на учители, а именно г-н Илко Грънчаров, направил портретите и г-н Щерян Дамбов, помогнал за закачването им. Целта на проекта е по интересен начин да се пробуди желанието за знание в учениците.

119. СУ вече има своята “умна” класна стая

Пилотен проект за внедряване на интелигентна система за енергийна ефективност беше успешно реализиран в 119. СУ. Концепцията е съвместна разработка на “Енерджи Ефект” ЕАД и “Сименс България” ЕООД.


Гости на откриването бяха Диян Стаматов, заместник-министър на образованието, Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens България, инж. Благовест Ангелов, изпълнителен директор на "Енерджи Ефект" ЕАД, представители на училищното ръководство, медии.

Страници