WIN - Women Independence Network

 

Проект WIN! – Women Independence Network - „МРЕЖА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА ЖЕНИТЕ“ се фокусира от една страна върху включващото образование с особено внимание към  равенството на половете поради повтарящите се епизоди на насилие над подрастващите и непрекъснатото използване на сексистки лексикон сред връстници дори в рамките на училище. От друга страна, възнамеряваме да се съсредоточим върху ОТВОРЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАТИВНИТЕ ПРАКТИКИ В ДИГИТАЛНА ЕРА, за да се насърчи участието на учениците в образователния процес чрез сравнение с връстници от други страни, като по този начин подобряват езиковите си умения, потенциала и иновации на пазара на труда.

Прочети още

Проект WIN! – Women Independence Network

Проект WIN! – Women Independence Network - „МРЕЖА ЗА НЕЗАВИСИМОСТ НА ЖЕНИТЕ“ се фокусира от една страна върху включващото образование с особено внимание към равенството на половете поради повтарящите се епизоди на насилие над подрастващите и непрекъснатото използване на сексистки лексикон сред връстници дори в рамките на училище.