CULTURAL AMBASSADORS ON THE GO

Cultural Ambassadors on the Go

С този проект помогнахме на учениците участващи в него да създадат мост между миналото и настоящето, да ценят и уважават както собственото си културно наследство, така и това на другите. Подготвихме "посланици", които  имат познанията и уменията да познават, ценят, пазят и разпространяват историческите и културни ценности, традиции и легенди на собствената си страна. Ученици и учители посетиха всяка една от страните участнички в проекта (България, Италия, Португалия, Румъния, Северна Македония и Турция), докосвайки се до техните културни и исторически ценности.

Cultural Ambassadors on the Go

Във всяка от страните участнички беше проведена среща с различни теми, по които ученици и учители работиха. Разнообразието на темите позволи на участниците да се запознаят с традиционни ястия, народни танци, традиции, народни носии, митове и легенди и народни занаяти. 

Проект "Cultural Embassadors on the Go": Представяне на български народни носии в гр. Ферандина, Италия

Erasmus + project "Cultural Embassadors on the Go" на карнавал.

Представяне на български народни носии от ученици от 119 СУ.