Обществен съвет


ПРЕДСТАВИТЕЛ на СО – район „Изгрев“

Адриана Михайлова

Сабине Кунева

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Боряна Фауал - родител

 

ЧЛЕНОВЕ

Мария Георгиева - родител

Мариета Палашева-Минева - родител

Дани Данев - родител

Йордан Захаринов - родител

Мая Янчева - родител

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ

Весела Политова - родител

Милен Димитров - родител

Боряна Лекова - родител

Росица Николова - родител

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ на Ученическия съвет

Ваяна Колева

Рая Райкова

Емма Кирилова

 

 

Протокол №1 / 30.01.2023 г. от събрание на родителите за излъчване на представители на родителите за членове на Обществения съвет към 119.СУ „Акад. М. Арнаудов“

Страници