Обществен съвет

Решение по първа точка от заседание на Обществения съвет на 12.02.2020 г.

По първа точка от дневния ред:
Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 119.СУ„Академик Михаил Арнаудов“

Р Е Ш Е Н И Е:

Акценти за съвместно заседание на Училищно настоятелство и Обществен съвет на 119. СУ - 18.12.2018

1. Представяне на изпълнението на бюджета на 119.СУ „Акад. М. Арнаудов“;  

2. Организационни въпроси.

 

Акценти за заседание на Обществен съвет на 119. СУ - 12.09.2018 г.

1. Представяне на изпълнението на бюджета на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“

2. Пропускателен режим за учебната 2018/2019 г. на 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“

3. Информация за реализираните дейности в 119 СУ „Академик Михаил Арнаудов“ през летните месеци

4. Организационни въпроси.

Основни акценти за заседание на Обществен съвет при 119 СУ на 17 април 2018 г.

Дневен ред на заседанието:

1. Представяне на бюджет на 119.СУ за 2018 г.

2. Съгласуване на учебния план за 5., 6. и 8. клас за учебната 2018/2019 г.

3. Съгласуване на избор на учебници за 1., 2. и 4. клас за учебната 2018/2019 г.

4. Организационни въпроси.

Страници