Обществен съвет

Основни акценти за заседание на Обществен съвет при 119 СУ на 17 април 2018 г.

Дневен ред на заседанието:

1. Представяне на бюджет на 119.СУ за 2018 г.

2. Съгласуване на учебния план за 5., 6. и 8. клас за учебната 2018/2019 г.

3. Съгласуване на избор на учебници за 1., 2. и 4. клас за учебната 2018/2019 г.

4. Организационни въпроси.

Правомощия на Обществения съвет при 119. СУ

Извадки от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Общественият съвет при 119. СУ "Академик Михаил Арнаудов" има следните правомощия: