Европа в моето училище

Европа в моето училище - проект на ученици от 12Б клас с класен ръководител Силвия Манова

Учeници от 12 б клас на 119 СУ. "Акад. М. Арнаудов" с класен ръководител Силвия Манова представят работата си по проект "Европа в моето училище". Целта им е да запознаят учениците с ЕС, неговите ценности, правата и възможностите, които предоставя на своите граждани, независимо в коя държава живеят. Видеоклипът, които е заснет по време на представянето на проекта в различните класове, ще представи училището и в състезанието "ЯН АМОС КОМЕНСКИ", организирано от  Европейската комисия.