STEM IN EUROPEAN SCHOOLS

  

Сайт на проекта: https://tcerasmus.com/


Уменията в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) стават все по-важна част от основната грамотност в съвременната икономика и знанието. За да поддържаме развитието на  Европа ще ни трябват един милион допълнителни изследователи, технолози и математици в приложните науки до 2020 г. (Европейска инициатива 2020). Този цитат от уеб страницата на EUN Schoolnet    е девиз за нашия проект.


Креативността на международните екипи, споделянето на собствени и общи ценности, работата  на всяко училище в областта на STEM, офлайн и онлайн срещи, както и разработването на дигитално съдържание - всички тези умения в един проект създават фантастично предизвикателство не само за учениците, но също и за учителите. Когато бяха обсъдени с общността и екипите във всички страни, беше дадена пълна подкрепа и воля за сътрудничество. Проектът включва всички родителски организации и родители на ученици в училищата, тъй като без тях не би било възможно да се изпълнят всички цели. Този подход подкрепя друг аспект на съвременна Европа - семейните връзки, които се разрушават в този модерен период…


Друг аспект е международното разбиране и подкрепа за европейските мобилности. Резултатите от Pisa 2012 показват, че знанията на учениците са лоши, а мотивацията за математика и подобни теми е ниска. Приоритетите  на Европейската комисия, като електронно обучение,  повишават мотивацията и също така ще развиват основни умения и  подобряват знанията в областта на науката, математиката, физиката и ИКТ. Младите хора не разбират защо се нуждаят от всичко, което трябва да научат. Това  води до загуба на мотивация и преждевременно напускане на училище. Ние вярваме, че мотивацията е ключовият фактор и тя може да бъде постигната чрез вдъхновяващи проучвания и подобряване на постиженията на младите хора.


Надграждането на умения за  търсене и намиране на  работа помага за борба с бедността и социалното изключване. Младите хора трябва да бъдат предприемчиви  и да могат да се адаптират към промените на пазара на труда. С помощта на този проект искахме нашите ученици да мислят и да научат повече за това как знанията и уменията, усвоени в училище, могат да им помогнат в живота. Проектът има ясно определени резултати, които са описани чрез количествени оценки, така че оценката ще бъде по-лесна, отколкото просто да описва цялостно качество. Осигуряването на качеството също ще бъде въведено в системата от съвет на оценителите.


Това осигуряване на качеството ще оцени особено високо въздействието на резултатите от проекта  върху  учениците от нашите училища. Предизвикателствата на нашето поколение ще изискват креативни решения, така че трябва да насърчаваме иновациите в изкуството и науките. Например всички европейски училища в момента преминават през някои важни промени. Старата система не е свързана с целева подготовка на кадрите, така че е необходимо да пренаредим нашата учебна програма. Необходимо е да актуализираме образователната си система, защото възможностите за работа са различни. Но трябва да започнем рано, така че училището трябва да се промени.

 
Целите на проекта са: 

1. Предоставяне на знания относно STEM и обучение на участниците и учениците от партньорските училища

2.Анализиране и изследване в училище, прилагане на тези знания на практика по-късно чрез трансформиране в план за действие

 3. Обмен на практики от училищни общности и младежка работа, свързани със STEM

4.Култивиране на различен учебен опит за ученици и учители, които ще ги запознаят с новите начини на учене, наблюдение и поведение

 5. Насърчаване на умения, различни от традиционните чрез използване на спорт и изкуства

 6. Да даде  възможност на учениците и учителите да усъвършенстват своите комуникативни умения и да използват  творческо мислене умения за разрешаване на проблеми 

7. Стимулиране на любопитството на участниците в STEM и засилване на нагласите, които ще доведат до взаимно разбирателство и взаимодействие с хора от различни среди 

8. Намаляване на феномена на ранно отпадане и повишаване на самочувствието на участниците 

9. Насърчава културен диалог между различни държави и социално-културни категории

10. Намаляване на отпадането от училище a и неравенство чрез насърчаване на ценности като толерантност, приемане на различията между хората и уважение помежду им.