Стипендии

Прием на молби-декларации за отпускане на стипендии за втори срок на учебната 2020-2021 г.

Подаването на молби-декларации за стипендии след завършено основно образование за втори срок е от 09.02.2021 г. до 28.02.2021 г. на класните ръководители.

Страници