Вътрешноучилищна квалификация на тема "Идентифицирайте скрития талант в класната стая"

Михалина Господинова и Ирина Филипова на 14.10.2021 проведоха вътрешноучилищна квалификация на тема "Идентифицирайте скрития талант в класната стая". Обучението е по проект "Аз мога - ти можеш", съфинансиран от програма "Еразъм+".

Пред учителите от прогимназиален и гимназиален етап бяха представени методи за идентифициране на силните страни на учениците и начини за тяхното стимулиране. Обучителите посочиха основните разлики между правене на проекти и реализиране на проектно-базирано обучение, което спомага за мотивиране на учениците в учебния процес и разкриване на заложбите на всеки един от тях.


Учебна година: