Педагогически съвет

Основни акценти за заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 12 май 2017 г.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 119 СУ

на 12 май 2017 г, петък, от 12:30 часа, в учителската стая,

при следния дневен ред:

 

1. Доклад на класните ръководители на 12 клас по приключване на учебната 2016/2017 година.

2. Организационни въпроси по приключване на учебната 2016/2017 година.

Заповед за изказване на похвала към ученици със спортни постижения по различни видове спор от 2 ж клас за участие в час по предпримачество

Страници