Акценти от онлайн заседание на педагогическия съвет на 119 СУ на 18.05.2020 г.

  • Приключване на 12 клас от випуск 2020 (изпращане и дипломиране на 26.06 ;балът им ще бъде на 15.07.);
  • Организация на ДЗИ, НВО;
  • Участие на 119 СУ в националните програми на МОН;
  • Удостояване с годишната награда на името на “Академик Михаил Арнаудов” на учители и служители в 119 СУУчебна година: