Акценти за заседание на педагогическия съвет на 09.01.2024 г.

  1. Приемане на план-прием на 119. СУ за учебната 2024-2025 година
  2. Представяне на отчет на Бюджет на 119. СУ за 2023 година
  3. Представяне на нов Колективен трудов договор в средното образование
  4. Решение за разпределение на средствата за СБКО за 2024 година
Учебна година: