Акценти за заседание на педагогическия съвет на 12.01.2022 г.

  1. Обсъждане на училищен и държавен план-прием за учебната 2022-2023 година след IV и след VII клас;
  2. Доклади на класните ръководители за налагане на санкции на ученици;
  3. Организационни въпроси.
Учебна година: