Акценти за заседание на педагогическия съвет на 09.01.2020 г.

1. Доклади на класните ръководители за налагане на санкции на ученици.

2. Обсъждане на план-прием 2020-2021 година - училищен и държавен план-прием.

3. Административни въпроси по хода на учебната 2019-2020 година:

- Информация за проведените дейности за отбелязване на Коледа 2019 в 119. СУ;

- Напомняне за спазване на трудовите задължения и педагогическите ангажименти;

Учебна година: