Акценти за заседание на педагогическия съвет на 03.12.2019 г.

1. Представяне на отчет на Бюджет 2019 за времето до 30.09.2019 г.

2. Рзглеждане на възможности за намаляване тежестта на раниците на учениците 1-7 клас.

3. Дейности на общността на 119. СУ за отбелязване на Коледа - 11 и 12 декември.

4. Предварително обсъджане на план-прием 2020-2021 година. 

5. Административни въпроси по хода на учебната 2019-2020 година.

Учебна година: