Проекти и програми

Обучения за разбиране и по-добро отношение към расизма и дискриминацията

Обучения за ръководтсво, педагогически съветници, психолог и учители от начален, прогимназиален и гимназиален етап във връзка с обучителен курс: "Обучение за разбиране и по-добро отношение към миграцията, расизма, дискриминацията и културата чрез разнообразни стратегии на преподаване, свързани с преодоляването на тези проблеми в различни вързастови групи" по програма "Еразъм +" КД 1, проект "По

Учениците от 4ж присъстваха на церемония по проекта "Детско полицейско управление"

Учениците от 4ж клас присъстваха на награждаването на победителите в Националната изложба-конкурс „Аз и детското полицейско управление“ по програмата на МВР „Детско полицейско управление“ в Националния дворец на децата в София.

Седмица „НЕ НА НАСИЛИЕТО” в 119 СУ - част от проекта DARE по Еразъм+

Седмица „НЕ НА НАСИЛИЕТО”  в 119 СУ

13 Ноември – 17 Ноември 2017

Като част от дейностите на проект DARE  в 119 СУ  екипът на проекта  организира СЕДМИЦА “НЕ НА НАСИЛИЕТО”  и призоваваме учители, ученици и родители да вземат участие в инициативи против насилието в училищна среда през тази учебна година.

Темата е  'All Different, All Equal'  - „Всички сме различни, всички сме еднакви” 

Целите са:

Откриване на "Стая на открито", финансирана по проект от Национална кампания "Чиста Околна Среда" и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам"

Откриване на "Стая на открито", финансирана по проект от Национална Кампания "Чиста Околна Среда" и обявения от МОСВ  и ПУДООС конкурс на тема "Обичам природата и аз участвам". 


АНКЕТА: Избор на българско лого за проекта SNIDeR по програма ERASMUS+

До 17.11.2017 г. гласувайте за българско лого за проекта "SNIDeR" по програма ERASMUS+ на следния линк:

АНКЕТA: БЪЛГАРСКО ЛОГО ЗА ПРОЕКТА SNIDeR

 

 

 

 

 

 

Обучение за разбиране и по-добро отношение към миграцията, расизма, дискриминацията и културата

Презентация на обучителен курс: "Обучение за разбиране и по-добро отношение към миграцията, расизма, дискриминацията и културата чрез разнообразни стратегии на преподаване, свързани с преодоляването на тези проблеми в различни възрастови групи" - 24.30.2017 - 30.09.2017, Боргарнес, Исландия.

Обучителният курс е по проект "По-сигурни днес и утре" по програма "Еразъм +" КД 1

Участници: Ирина Филипова и Симеон Ангелов


Трансанционална среща 10-13 октомври 2017 в Прага, Чехия по програма "Еразъм +", КД 2, проект "Интерактивно образование в 360 градуса"

Страници