Открити уроци за използване на метода "Кооперативно учене" по проект „Онлайн/ офлайн ефективност“

В периода 20-22 април 2021 по проект „Онлайн/ офлайн ефективност“, който се реализира с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“, се проведоха редица открити уроци, в които можехме да наблюдаваме използването на метода "кооперативно учене". Участие взеха ученици от 8 клас и колегите: Теодора Райковска, Симона Кнежевич, Симон Желязков, Мария Ангелова, Мария Янкова и Юрий Боянов. 

Учителите демонстрираха висок професионализъм, майсторско използване на нови методи, умения за фасилитиране на групова работа, изготвяне на критерии за стимулиране на самооценяването на учениците и даването на позитивна обратна връзка.

Учениците от своя страна успяха да се включат в различни групи, изпълнявайки определените им роли, да развият уменията си за презентиране и да се забавляват, докато учат сложни граматически понятия, литературни жанрове и се запознават със световни забележителности.

През следващите седмици очакваме да разберем как може да се реализира "кооперативно учене" в онлайн среда.

Учебна година: